Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFTOPÚstav technologie vody a prostředí  → Ústav technologie vody a prostředí → Návštěva prof. Drewese
iduzel: 22716
idvazba: 28353
šablona: stranka_obrazek_vertical
čas: 22.9.2017 06:29:40
verze: 3813
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Návštěva prof. Drewese

Drewes_Jörg_AH_176697

V listopadu navštíví naši školu profesor Jörg Drewes z Technické univerzity Mnichov. V úterý 22.11.2016 v 10:00 přednese v učebně BIII Vysoké školy chemicko-technologické v Praze - Dejvicích přednášku na téma:

"The Role of Water Reuse for Future Water Resource Planning in Europe"


Abstrakt

Opětovné využívání odpadních vod bylo již v r. 2013 uvedeno v materiálu Evropské unie k vodohospodářské politice jako životaschopný alternativní zdroj vody oblastech s omezenými zdroji. V této souvislosti je často přehlížen fakt, že k opětovnému neúmyslnému využívání vyčištěných odpadních vod dochází již dnes v mnoha regionech v Evropě, zejména na dolních tocích řek, kde se jedná vlastně o znovu využívání i pro pitné účely. Plánované opětovné využívání vyčištěných odpadních vod bylo identifikováno jako priorita v několika nedávných publikací na úrovni Evropské komise. V roce 2015 byl zahájen vývoj minimálních požadavků na kvalitu vyčištěných odpadních vod pro dva druhy využívání: zemědělské závlahy a obnovování podzemních aquiferů v Evropě. Nicméně, stále ještě existují významné překážky, které brání rychlému vývoji a implementaci opětovného využívání vyčištěných odpadních vod v Evropě. Především neexistuje jednotný regulační rámec pro hodnocení účinnosti příslušných procesů úpravy vyčištěné vody a dále špatné porozumění mezi klíčovými zainteresovanými subjekty a širokou veřejností, zejména pokud jde o bezpečnost opětovného využívání vody. Tato přednáška se bude zabývat tím, jak by bylo možné tyto překážky překonat a jaké existují možnosti pro širší opětovné využívání vody v Evropě. Opětovné využívání vody přináší i další výhody než jen recyklaci vody. Může podpořit využití zdrojů z odpadní vody, včetně živin, energie a dalších složek. Opětovné využívání vody nabízí celou řadu možností aplikace. V každém případě však použití regenerované vody závisí na její kvalitě, způsobu expozice veřejnosti i na vyřešení zbývajících potenciálních rizik pro životní prostředí. Během přednášky budou představeny a ilustrovány případové studie z celého světa i strategie současného zvládání rizik včetně technologických řešení.


Profesor Drewes

Profesor Drewes je vedoucím katedry "Urban Water Systems Engineering" na Technické universitě v Mnichově. Profesor Drewes je zároveň předsedou odborné skupiny International Water Association pro recyklaci odpadních vod a jako takový patří k předním oborníkům v této oblasti ve světě. Podílel se na řadě velkých projektů šetření vodou a náhrad nedostatkové čerstvé vody vyčištěnými odpadními vodami v USA, Austrálii, Africe ale i v Evropě. Prof. Drewes pracuje i ve skupině expertů, která připravuje odborné podklady pro chystané doporučení Evropské unie k opětovnému využívání odpadních vod.

Komu je přednáška určena

Všichni zájemci z nejrůznějších oblastí vodního hospodářství, zástupci státní správy a samosprávy, odborníci z firem i z výzkumných ústavů i pracovníci a studenti vysokých škol jsou srdečně zváni. Využijte této příležitosti si poslechnout přednášku odborníka světové úrovně o tomto rychle se rozvíjejícím segmentu vodního hospodářství. Pro zájemce bude vyhrazen dostatečný čas na diskusi.  


Zde uvádíme alespoň stručný přehled jeho klíčových publikací:

  • Hering JG, Waite TD, Luthy RG, Drewes JE, Sedlak DL: „A changing framework for urban water systems. Environmental Science and Technology. 2013 (in press).
  • Li D, Sharp  JO, Saikaly PE, Ali S, Alidina M, Alarawi M, Keller S, Hoppe-Jones C, Drewes JE: “Dissolved Organic Carbon Influences Microbial Community Composition and Diversity in Geographically Distinct Managed Aquifer Recharge Systems”. Applied and Environmental Microbiology. 2012; 78(19): 6819-6828.
  • Dahm K, Guerra K, Xu P, Drewes JE: “A Composite Geochemical Database for Coalbed Methane Produced Water Quality in the Rocky Mountain Region”. Environmental Science and Technology. 2011; 45(18): 7655-7663.
  • Dickenson ERV, Drewes JE, Sedlak DL, Wert E, Snyder SA: „Applying Surrogates and Indicators to Assess Removal Efficiency of Trace Organic Chemicals during Chemical Oxidation of Wastewater”. Environmental Science and Technology. 2009; 43(16): 6242-6247.
  • Bellona C, Drewes JE, Xu P, Amy G: “Factors affecting the rejection of organic solutes during NF/RO treatment – A literature review”. Water Research. 2004; 38(12): 2795-2809.
Aktualizováno: 4.10.2016 17:16, Autor: Lucie Pokorná

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi