Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFTOPÚstav technologie vody a prostředí  → O ústavu → Členové ústavu → Doc. Ing. Nina Strnadová, CSc.
iduzel: 11079
idvazba: 13063
šablona: stranka_obrazek_vertical
čas: 20.11.2017 12:32:30
verze: 3887
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Doc. Ing. Nina Strnadová, CSc.

Nina_StrnadovaII

E-mail: nina.strnadova@vscht.cz
Tel.: +420 220 443 148
Místnost: B 110
Fax: +420 220 444 305
Web:  

Hlavní témata, která se prolínají ve vědecké i pedagogické činnosti jsou způsoby úpravy povrchových, podzemních a důlních vod. Nemalá pozornost je zamìřena i na hodnocení biologické stability pitné vody v návaznosti na různé vodní zdroje a na odstraňování kovů z vod pomocí netradičních sorbentů.

 • 1969 – Ing., VŠCHT Praha, Fakulta technologie paliv a vody, obor technologie vody
 • 1972 – CSc., VŠCHT Praha
 • 1972 – 1997 vědecký pracovník a odborný asistent, ústav Technologie vody, VŠCHT Praha
 • 1997 – doc., VŠCHT Praha


Výzkumné projekty:

 • Odstraňování těžkých kovů z vod použitím netradičních pevných sorbentů. Projekt podporovaný GAČR 203/03/0922, 2003 – 2005.
 • BDOC – nový parameter pro hodnocení biologické stability vody. Projekt podporovaný GAČR 203/02/0303, 2002 – 2004.
 • Odstraňování beryllia ze zdrojů pitné vody. Projekt podporovaný GAČR 203/99/1671, 1999 – 2001.
 • Kombinovaná metoda iontové výměny a biologické denitrifikace. Projekt podporovaný GAČR 203/95/0058, 1995 – 1997.
 • Minimalizace produkce tuhé fáze při chemickém srážení těžkých kovů. Projekt podporovaný GAČR 203/94/117, 1994 – 1996.


Nejdůležitější publikace:

 • Poláková, E., Strnadová, N., Stryjová, H., Pečenka, M. 2013. Využití biologické nitrifikace pro odstranění amoniakálního dusíku z důlních vod, Chemické listy, 107 (5), 373-376.
 • Nguyen Thanh D., Singh M., Strnadova N., Ulbrich P., Štěpánek F. (2010): Synthesis, characterization and study of arsenate adsorption from aqueous solution by ±- and ´- phase manganese dioxide nanoadsorbents, Journal of Solid State Chemistry, vol. 183, 2979.
 • Nguyen Thanh D., Strnadova N., Ulbrich P., Štěpánek F., Singh M. (2010): Synthesis, characterization of the alpha- MnO2 /calcined Laterite nanocomposite and study its efficiency in the removal of As(V) from the aqueous solution, Proceedings Conference Water and Wastewater Treatment Plants in Towns and Communities of the XXI Century: Technologies, Design and Operation, pp. 49, Moscow 1-4 jun.
 • Vorobiov, P., Strnadová, N., Krutko, N., Vorobiova,E., Strnadova N. (2008): Successive Adsorption of Polyacrylamide Compounds from Electrolyte Solutions on the Surface of Kaolinitic Clay Particles, Colloid Journal, (70), 148.
 • Vorobiov P.D., Strnadová N., Krutko N.P.(2007): Formation of polyelectrolyte complexes based on acryl amide co-polymers concerning clay-saline dispersions flocculation. Proceedings of XVIII. Mendeleev Congress on General and Applied Chemistry, vol 3, 1195, Moscow 23-28 September.
 • Strnadová N., Matějková D. (2006): Odstraňování sloučenin mědi a zinku z vod adsorpcí na hydroxidu hořečnatém, Chemické listy 100, 803.
 • Grünwald A., Strnadová N., Šastný B., Slavíčková K., Slavíček M., Veselý R (2006): Case Studies of the Impact of Water Treatment on Biological Stability in Full Scale Distribution System, Proceedings of Workshop 2006, Czech Technical University in Prague.
 • Strnadová N., Matějková D. (2005): Arsenic and nickel removal from water resources by adsorption. Acta Montanistica Slovaca, 10, 263.
 • Grünwald A., Strnadová N. (2004): Hodnocení biodegradabilních organických látek v přírodních vodách, Vodní hospodářství 54, 6, 182.
 • Strnadová N., Schejbal P., Němcová M., Hušková R. (2004): Hodnocení biologické stability vody pomocí parametru BDOC. SOVAK 13, 5, 18.
 • Strnadová N., Schejbal P., Němcová M., Hušková R. (2004): Biologická stabilita vody v pražské distribuční síti. SOVAK 13, 6.
 • Strnadová N., Schejbal P., Němcová M., Sýkora V. (2003): An Important Parameter for WWTP Effluent Evaluation. Proceedings 9th IWA Specialized Conference on Design, Operation and Economics of Large Wastewater Treatment Plants, pp. 261, Prague 1-4 September.
Aktualizováno: 19.9.2017 13:58, Autor: Lucie Pokorná

Interní doktoradni:

×

Vyučované předměty:

Bakalářské

 • Úprava vody
 • Distribuční sítě a stokování

Magisterské

 • Vodárenství
 • Speciální metody v analytice vody
 • Laboratoř technologie vody
 • Water Treatment

×


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi