Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFTOPÚstav technologie vody a prostředí  → O ústavu → Členové ústavu → Benáková Andrea, Ing., Ph.D.
iduzel: 23188
idvazba: 29005
šablona: stranka_obrazek_vertical
čas: 21.9.2017 06:53:52
verze: 3813
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Benáková Andrea, Ing., Ph.D.

Benakova

E-mail: andrea.benakova@vscht.cz
Tel.: +420 220 445 127
Místnost: B 118
Fax: +420 220 444 305
Web:  

 • 1998 – 2002 magisterské studium na VŠCHT Praha, FTOP, Ústav technologie vody a prostředí, Obor technologie vody, diplomová práce: Porovnání účinnosti mezofilní a termofilní anaerobní stabilizace čistírenských kalů z hlediska přítomnosti patogenních bakterií
 • 2002 – 2006 doktorské studium na VŠCHT Praha, FTOP, Ústav technologie vody a prostředí, Obor Chemie a technologie ochrany životního prostředí, disertační práce: Aplikace fluorescenční in situ hybridizace pro studium společenství nitrifikačních bakterií při čištění odpadních vod
 • 2003 – 2010 odborný pracovník v Laboratoři molekulární genetiky, Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i. (částečný úvazek)
 • 2005 – 2015 výzkumný pracovník na Odd. mikrobiologie vody, Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i.
 • Od června 2015 vědecký pracovník na Ústavu technologie vody a prostředí, VŠCHT Praha (částečný úvazek)

Podílí se na verifikaci technologických parametrů dosazovacích nádrží a aktivovaného kalu pro matematické modelování a na přípravě projektů s tématikou opětovného využívání odpadních vod.

Jejím předmětem zájmu je dále detekce bakterií pomocí fluorescenční in situ hybridizace a chemické analýzy vzorků kalů a odpadních vod.


Výzkumné projekty:

 • GA17-25781S Fyziologická reakce anammox bakterií na studené teplotní šoky, doba řešení 2017 - 2019.
 • Verifikace technologických parametrů dosazovacích nádrží a aktivovaného kalu pro matematické modelování dosazovacích nádrží ÚČOV Praha, doba řešení 07/16-09/17 (smluvní spolupráce s ČVUT)
 • MPO FR-TI4/254 – Kontejnerová technologie pro čištění průmyslových odpadních vod, doba řešení 2012 – 2015


Podíl na výuce

 • Laboratoř oboru Technologie vody
 • kurz Athens


Nejdůležitější publikace:

Články

 • Benáková, A. and Wanner, J. (2013). Application of fluorescence in situ hybridization for the study and characterization of nitrifying bacteria in nitrifying/denitrifying wastewater treatment plants. Environ. Tech., 34(16), 2415-2422, ISSN: 1479-487X, DOI:10.1080/21622515.2013.770564, IF: 1,606.
 • Jobbágy, A., Tardy, G. M., Palko,´ Gy., Benáková , A., Krhutková, O., Wanner, J. (2008). Savings with upgraded performance through improved activated sludge denitrification in the combined activated sludge-biofilter system of the Southpest Wastewater Treatment Plant. Wat. Sci. Tech., 57(8), 1287-93. ISSN: 0273-1223, DOI: 10.2166/wst.2008.232, IF 1,122.
 • Krhutková, O., Novák, L. , Pachmanová, L. , Benáková, A. , Wanner, J., Kos, M. (2006). In situ bioaugmentation of nitrification in the regeneration zone: practical application and experiences at full-scale plants. Water Sci. Tech., 53(12), 39-46., ISSN: 0273-1223, DOI: 10.2166/wst.2006.404, IF 1,122.

Konference

 • Benáková, A., Johanidesová, I., Kelbich, P., Pospíšil, V., Chovancová, L., Wanner, J., Uličník, B., Mrákota, J. (2015). Zkušenosti s odstraňováním dusíkatého znečištění z odpadních vod kombinací nitritace a anammox procesu s imobilizovanou biomasou. Sborník konference Nové trendy v čistírenství a vodárenství, 10.11.2015, Soběslav, 21-27.
 • Vejmelková, D., Růžičková, I., Benáková, A. (2015). Praktické využití mikroskopické analýzy a vybraných metod molekulární biologie pro určení charakteru čistírenských kalů. Sborník konference Voda 2015, 16. – 18. 9. 2015, Poděbrady, 305-308.
Aktualizováno: 19.9.2017 14:27, Autor: Lucie Pokorná

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi