Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFTOPÚstav technologie vody a prostředí  → O ústavu → Členové ústavu → Ing. Lucie Pokorná (Krayzelová)
iduzel: 9809
idvazba: 11503
šablona: stranka_obrazek_vertical
čas: 21.9.2017 06:57:26
verze: 3813
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Ing. Lucie Pokorná (Krayzelová)

IMG_0667 2

Téma dizertační práce

Microaeration of high-rate anaerobic (UASB) reactors for desulphurization of biogas 

Dvojí doktorát po záštitou VŠCHT Praha (ústav technologie vody a prostředí) a Universiteit Gent (Ústav Biosystémového inženýrství)

 

Problém

Pokud se v odpadních vodách vyskytují vysoké koncentrace oxidovaných forem síry, při anaerobním zpracování vznikají sulfidy a sulfan. Síra v podobě sulfidů může v reaktorech pro čištění odpadních vod v kapalné fázi ovlivnit činnost acetogenních a metanogenních mikroorganismů a způsobovat korozi betonových a ocelových konstrukcí. Síra v podobě sulfanu může v plynné fázi poškozovat kogenerační jednotky. 

Řešení

Metoda mikroaerace spočívá v řízeném přidávání menšího množství vzduchu do reaktoru. Sulfan je oxidován chemolitotrofními sirnými bakteriemi na elementární síru. Mikroaerace má kromě odsiřování bioplynu pozitivní vliv i na větší stabilitu reaktoru. Na rozdíl od ostatních metod nevyžaduje tento způsob stavbu dalšího technologického stupně. Je potřeba pouze instalace relativně jednoduchého dávkovacího zařízení. Metoda je provozně nenáročná a má nižší pořizovací cenu.

Byly postaveny dva UASB reaktory, do kterých je přiváděna syntetická pivovarnická odpadní voda s vysokým obsahem síranů (0.5 g/L). Do jednoho reaktoru je řízeně přidáváno menší množství vzduchu (reaktor mikroaerobní, UMSB) a druhý reaktor je striktně anaerobní (UASB) a slouží jako reaktor refereční.


Další oblasti zájmu


Vzdělání

 • 2012-současnost: VŠCHT Praha, FTOP, Ústav Technologie Vody a Prostředí, doktorand
 • 2008-2011: VŠCHT Praha, FTOP, Ústav technologie vody a prostředí, magisterská práce: "Charakteristika separace fluoridů ze vzorku vody"
 • 2005-2008: VŠCHT Praha, FTOP, bakalářská práce: "Výskyt a stanovení volného fluoridového aniontu ve vodách"
 • 2001-2005: Gymnázium Litoměřická, Praha

Podíl na výuce

 • Laboratoř Technologie vody, práce: Anaerobní procesy
 • Laboratoře Analytiky vody
 • Petra Sluková, bakalářská práce: "Vliv mikroaerobního odsiřování na kvalitu granulované biomasy při anaerobním čištění odpadních vod", obhájeno 2013
 • Alžběta Rohlíčková, bakalářská práce: "Porovnání rychlosti produkce plynu při anaerobním rozkladu biomasy v termofilních a mezofilních podmínkách", obhájeno 2013

Publikace

Články:

 • Pokorná-Krayzelová, L., Bartáček, J., Vejmelkova, D., Alvarez, A.A., Slukova, P., Prochazka, J., Volcke, E.I.P., Jeníček, P. (2017) “The use of a silicone-based biomembrane for microaerobic H2S removal from biogas.” Separation and Purification Technology 189, pages 145-152. 
 • Pokorná-Krayzelová, L., Mampaey, K.E., Vannecke, T.P.W., Bartáček, J., Jeníček, P., Volcke, E.I.P. (2017) “Model-based optimization of microaeration for biogas desulfurization in UASB reactors.” Biochemical Engineering Journal 125, pages 171-179.
 • P. Jeníček, J. Horejš, L. Pokorná-Krayzelová, J. Bindzar, J. Bartáček. Simple biogas desulfurization by microaeration – Full scale experience. Anaerobe (In Press, Accepted Manuscript). DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.anaerobe.2017.01.002
 • Krayzelova, L., Bartacek, J., Díaz, I., Jeison, D., Volcke, E.I.P., Jenicek, P. (2015). "Microaeration for hydrogen sulfide removal during anaerobic treatment: a review." Reviews in Environmental Science and Bio/Technology 14(4): 703-725.
 • Krayzelova, L., Bartacek, J., Kolesarova, N., Jenicek, P. (2014). "Microaeration for hydrogen sulfide removal in UASB reactor." Bioresource Technology 172(0): 297-302.
 • Krayzelova, L., Lynn, T.J., Banihani, Q., Bartacek, J., Jenicek, P., Ergas, S.J. (2014). "A Tire-Sulfur Hybrid Adsorption Denitrification (T-SHAD) process for decentralized wastewater treatment." Water Research 61(0): 191-199.
 • Jenicek, P., Celis, C.A., Krayzelova, L., Anferova N., Pokorna, D. (2014) Improving products of anaerobic sludge digestion by microaeration. Water Science & Technology, 69 (4) 803-809.

Přednášky:

 • Veloz, A., Anferova, N., Krayzelová, L., Jeison, D., Procházka, J., Bartáček, J., Jeníček, P. (2014); Odsiřování bioplynu v mikroaeračním biomembránovém modulu; Odpadove Vody 2014; Štrbské Pleso; 22.-24.10.2014; str. 111-118
 • Krayzelová, L., Anferova, A., Kolesárová, N., Bartáček, J., Jeníček, P. (2013); Účinnost odstranění sulfanu z bioplynu pomocí mikroaerace při anaerobním čištění pivovarských vod v UASB reaktoru; Voda 2013; Poděbrady; 18. - 20. 9. 2013; str. 111-118
 • Jenicek, P., Celis, C.A., Krayzelova, L., Anferova, N., Pokorna, D. (2013); Microaerobic for improving products of anaerobic sludge digestion; Holistic Sludge Management 2013; Västerås, Švédsko; 6.-8.5.2013
 • Bartacek, J., Krayzelova, L., Kolesarova, N., Jenicek, P. (2013); Removal of hydrogen sulphide from biogas by microaeration in UASB reactor; 13th World Congress on Anaerobic Digestion; Santiago de Compostela, Španělsko; 25.-28.6.2013
 • Krayzelová, L., Bartáček, J., Jeníček, P. (2012); Mikroaerace jako způsob odsiřování bioplynu v UASB reaktoru; Odpadove vody 2012; Štrbské Pleso; 17. – 19. 10. 2012; str. 135-139
 • Krayzelová, L., Kolesárová, N., Bartáček, J., Jeníček, P. (2012); Využití mikro-aerobních podmínek k odstraňování sulfanu z UASB reaktoru; Kaly a odpady 2012; Banská Bystrica, 15.–16.3.2012; str. 127-131
 • Krayzelová, L., Kollerová, L., Smrčková, Š. (2012); Předúprava vzorku fluoridů alkalickou hydrolýzou; Vodárenská biologie 2012; Praha, 1. - 2. 2. 2012; str. 200-205
 • Kollerová, Ľ., Smrčková, Š., Krayzelová, L., Phuong, T. (2010); Modifikácia stanovenia rozpustených fluoridov so SPADNS. „Nové analytické metódy v chémii vody“ – Hydrochémia 2010, Bratislava, 12. - 13. mája 2010, str. 129-137

Postery:

 • Krayzelová, L., Banihani, Q., Bartáček, J., Ergas, S.J., Jeníček, P. (2013); Využití použitých pneumatik k odstraňování dusičnanů z vod; Voda 2013; Poděbrady; 18. - 20. 9. 2013; str. 363-366
 • Krayzelová, L., Bartáček, J., Jeníček, P. (2012); Odstraňování sulfanu z bioplynu mikroaerací; Bioplyn 2012; České Budějovice, 24. - 25. 5. 2012

Fotogalerie

1) Mikroaerobní reaktor
2) Elementární síra vysrážená na hadičce z plynového prostoru
3) Vysrážená síra v G-L-S separátoru
4) Granulovaná biomasa z mikroaerobního reaktoru (zvětšení 125x)
5) Granulovaná biomasa

Aktualizováno: 31.8.2017 21:35, Autor: Lucie Pokorná

Informace:

Školitel:
Prof. Ing. Pavel Jeníček, CSc.

Rok zahájení:
2011

E-mail:
lucie.krayzelova@vscht.cz

Tel.:
+420 220 444 374

Místnost:
B 22h

×


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi