Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFTOPÚstav technologie vody a prostředí  → O ústavu → Členové ústavu → Prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc.
iduzel: 10099
idvazba: 13177
šablona: stranka_obrazek_vertical
čas: 18.11.2017 05:28:09
verze: 3887
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc.

Jiri_Wanner-III
E-mail: jiri.wanner@vscht.cz
Tel.: +420 220 443 149
Místnost: B 111
Fax: +420 220 444 305
Web:  

Vzdělání:

 • 1977, VŠCHT Praha, obor Technologie vody
 • 1988, Universita Karlova, PGS Anglický jazyk

 • CSc. – obor Technologie vody, 1981
 • doc. – obor Technologie vody, rok 1987 jmenování (1991 habilitace)
 • prof. – obor Technologie vody, rok 1994 DrSc. – obor Technologie vody, rok 2000

 

Průběh zaměstnání:

 • 1981 – 1987, odborný asistent, VŠCHT Praha, katedra Technologie vody a prostředí
 • 1987 – 1994, docent, VŠCHT Praha, katedra (později Ústav) technologie vody a prostředí
 • 1995 – dosud, profesor, VŠCHT Praha, Ústav technologie vody a prostředí

 

Odborné zaměření:

Mezi hlavní profesní zájmy patří studium biofilmových procesů, zejména s ohledem na stabilizaci procesu nitrifikace v biofilmu, dále populační dynamiky aktivovaného kalu, a to jak růstu mikroorganizmů spojených s biologickým odstraňováním dusíku a fosforu, tak směrem k populační dynamice mikroorganismů ovlivňujících separační vlastnosti aktivovaného kalu, včetně popisu matematickými modely. K úspěšným výsledkům studia populační dynamiky lze přiřadit např. metodu bioaugmentace nitrifikačních baktérií in-situ s využitím regenerační zóny v proudu vratného kalu. Formuloval principy metabolické selekce pro řízení sedimentačních vlastností aktivovaného kalu v systémech s anaerobní a/nebo anoxickou zónou. Věnuje se rovněž výpočtům a zásadám správné konstrukce moderních dosazovacích nádrží.


Výzkumné projekty:

 • 2006 – 2009: řešitel projektu Vedení Evropské asociace pro vodu (EWA) a organizace přenosu a výměny informací a znalostí, INGO LA279, zadavatel MŠMT ČR
 • 2001 – 2003: koordinátor za ČR ve společném projektu VŠCHT a TU Mnichov Foam and scum in biological wastewater treatment, projekt financovaný z prostředků Spolkového ministerstva pro vzdělání a výzkum (SRN)
 • 1999 – 2003: národní koordinátor projektu COST 624 Optimal wastewater management
 • 1998 – 2002: národní koordinátor projektu z prostředků DBU (Deutsche Bundesstiftung Umwelt) a ATV-DVWK (SRN) Knowledge and technology transfer in wastewater and waste from Germany to the Czech Republic, Hungary ana Poland
 • 1998 – 2001: řešitel projektu EU INCO COPERNICUS “AQUABIOTEC“ za ČR (další řešitelské státy D, DK, HU, RUS)
 • 1995 – 1998: řešitel projektu Use of gene probes and microprobes in environment and medicine; Körberova nadace (další řešitelské státy D a DK)
 • 1993 – 1998: národní koordinátor projektu COST 686 Integrated wastewater management
 • 1993 – 1996: člen řídicího výboru projektu EU ENVIRONMENT Řízení bytnění a biologických pěn v aktivačních čistírnách s biologickým odstraňováním nutrientů (projekt D, DK, NL a GR)
 • 1991 – 1998: řešitel v projektu VŠCHT a TU Mnichov z prostředků Spolkového ministerstva pro vzdělání a výzkum (SRN) Snižování zbytkového organického znečištění v odtocích biologických čistíren odpadních vod


Nejdůležitější publikace:

Books

 • Chudoba J., Dohányos M., Wanner J. (1991) Biologické čištění odpadních vod. SNTL, Praha. Wanner J. (1994) Activated Sludge Bulking and Foaming Control. Technomic Publ. Co., Inc., Lancaster, PA, USA., pages 324.
 • Wanner J. (1997) Microbial Population Dynamics in Biological Wastewater Treatment Plants. In: Microbial Community Analysis: The Key to the Design of Biological Wastewater Treatment Plants. T. E. Cloete and N. Y. O. Muyima, Scientific and Technical Report No. 5, IAWQ, London, pp. 35-60.
 • Wanner J. (1998) Process Theory: Biochemistry, Microbiology, Kinetics, and Activated Sludge Quality Control. Chapter 1. In: Activated Sludge Process Design and Control: Theory and Practice. W. W. Eckenfelder, Technomic Publ. Co., Inc., Lancaster, PA, USA, pp. 1-57.
 • Wanner J. (2000) Activated Sludge Bulking and Foaming Control (In Japanese). Technomic Publishing Co. through Tuttle-Mori Agency, Inc., Tokyo Giho-do Publishing Co., Ltd., Tokyo, Japan. ISBN 4-7655-3169-4. Wanner J., Růžičková I., Krhůtková O., Beneš O. (2000) Biological control of wastewater treatment (In Czech). AČE ČR Brno, CZ, pages 80 and CD-ROM. ISBN 80-238-5456-9.
 • Wanner J. (2002) Control of Filamentous Bulking in Activated Sludge. In: Encyclopedia of Environmental Microbiology, Gabriel Bitton ed., vol. 3, pp. 1306-1315, John Wiley and Sons, Inc., New York, USA. ISBN 0-471-36048-1.
 • Tandoi V., Jenkins D., Wanner J. (2006) Activated Sludge Separation Problems: Theory, Control Measures, Practical Experiences. Scientific and Technical Report No. 16, IWA Publishing Co., London, UK. ISBN 1900222841.
 • Wanner J., Kragelund C., Nielsen P. H. (2010) Microbiology of bulking. Chapter 7, pp. 191 –214, IN: Microbial Ecology of Activated Sludge Editors: Robert Seviour & Per H. Nielsen, IWA Publishing, London, UK. ISBN 9781843390329.

 

International journals

 • Wanner J., Kucman K., Ottová V., Grau P. (1987) Effect of anaerobic conditions on activated sludge filamentous bulking in laboratory systems. Wat. Res., 21, 12, pp. 1541-1546.
 • Wanner J., Kucman K., Grau P. (1988) Activated sludge process combined with biofilm cultivation. Wat. Res., 22, 2, pp. 207-215. 
 • Wanner J., Grau P. (1989) Identification of filamentous microorganisms from activated sludge: A compromise between wishes, needs and possibilities. Wat. Res., 23, 7, pp. 883-891. 
 • Wanner J., Kos M., Grau P. (1990) An innovate technology for upgrading nutrient removal activated sludge plants. Wat. Sci. Tech., 22, 7/8, pp. 9-20. 
 • Kos M., Wanner J., Šorm I., Grau P. (1992) R-D-N activated sludge process. Wat. Sci. Tech., 25, 4/5, pp. 151-160. 
 • Wanner J., Čech S., Kos M. (1992) New process design for biological nutrient removal. Wat. Sci. Tech., 25, 4/5, pp. 445-448. 
 • Wanner J. (1992) Comparison of biocenoses from continuous and sequencing batch reactors. Wat. Sci. Tech., 25, 6, pp. 239-249. 
 • Novak L., Larrea L., Wanner J., Garcia-Heras J. L. (1993) Non- filamentous bulking in a laboratory scale system. Wat. Res., 27, 8, pp. 1339-1346. 
 • Wanner J. (1994) The implementation of bulking control in the design of activated sludge plants. Wat. Sci. Tech., 29, 7, pp. 193-202. 
 • Wanner J. (1995) Activated sludge population dynamics. Wat. Sci. Tech., 30, 11, pp. 159-169. 
 • Šorm R., Bortone G., Saltarelli R., Jeníček P., Wanner J. (1996) Phosphate uptake under anoxic conditions and fixed-film nitrification in nutrient removal activated sludge system. Wat. Res., 30, 7, pp. 1573-1584. 
 • Bortone G., Saltarelli R., Alonso V., Šorm R., Wanner J., Tilche A. (1996) Biological anoxic phosphorus removal - The DEPHANOX process. Wat. Sci. Tech., 34, 1/2, pp. 119-128. 
 • Šorm R., Wanner J., Saltarelli R., Bortone G., Tilche A. (1997) Verification of anoxic phosphate uptake as the main biochemical mechanism of the “DEPHANOX“ process, Wat. Sci. Tech., 35, 10, pp. 87-94. 
 • Novák L., Goronszy M., Wanner J. (1997) Dynamic mathematical modelling of sequencing batch reactors with aerated and mixed filling period, Wat. Sci. Tech., 35, 1, pp. 150-162. 
 • Wanner J. (1998) Stable foams and sludge bulking: The largest remaining problems. J. Inst. Water and Environ. Manage., 12, 5, pp. 368-374. 
 • Bortone G., Marsili Libelli S., Tilche A., Wanner J. (1999) Anoxic phosphate uptake in the DEPHANOX process. Wat. Sci. Tech., 40, 4/5, pp. 177-185. 
 • Schramm A., Santegoeds C. M., Nielsen H. K., Ploug H., Wagner M., Přibyl M., Wanner J., Amann R., de Beer D. (1999) On the occurrence of anoxic microniches, denitrification, and sulfate reduction in aerated activated sludge. Applied and Environmental Microbiology, 65, 9, pp. 4189-4196. 
 • Wanner J., Růžičková I., Krhůtková O., Přibyl M. (2000) Activated sludge population dynamics and wastewater treatment plant design and operation. Wat. Sci. Tech., 41, 9, pp. 217-225. 
 • Maszenan, A.-M., Seviour R. J., Patel B. K. C., Wanner J. (2000) A fluorescently-labelled r-RNA targeted oligonucleotide probe for the in situ detection of G-bacteria of the genus Amaricoccus in activated sludge. Journal of Applied Microbiology, 88, pp. 826-835. 
 • Fiala M., Váňa M., Wanner J., Švec P. (2000) Inhibition of wastewater treatment processes by industrial wastewater – a case study from the Czech Republic. European Water Management, 3, 5, pp. 19-22. 
 • Krhutkova O., Ruzickova I., Wanner J. (2002) Microbial evaluation of activated sludge and filamentous population at eight Czech nutrient removal activated sludge plants during year 2000, Wat. Sci. Tech., 46, 1/2, pp. 471-478. 
 • Hladikova K., Ruzickova I., Klucova P., Wanner J. (2002) An investigation into studying of the activated sludge foaming potential by using physicochemical parameters, Wat. Sci. Tech., 46, 1/2, pp. 525-528.
 • Ruzickova I., Lansky M., Soukup B., Wanner J. (2004) Effect of enzyme additive dosing on the stable biological foam formation, Water Intelligence Online, Vol. 3, August 2004. ISSN 1476-1777. 
 • Spevackova L., Ruzickova I., Wanner J. (2004) Viscosity versus activated sludge and biological foam, Water Intelligence Online, Vol. 3, August 2004. ISSN 1476-1777. 
 • Lansky M., Ruzickova I., Benakova A., Wanner J. (2005) Effect of coagulant dosing on physicochemical and microbiological characteristics of activated sludge and foam formation, Acta hydrochim. hydrobiol., 33, 3, pp. 266-269. • Krhůtková O., Denis N., Wanner J. (2005) Screening of filamentous microorganisms in activated sludge plants. Acta hydrochim. hydrobiol., 33, 3, pp. 270-274. 
 • Raszka A., Chorvatova M., Wanner J. (2006) The role and significance of extracellular polymers in activated sludge. Part I: Literature review. Acta hydrochim. hydrobiol., 34, 5, pp. 411 – 424. ISSN 0323-4320. 
 • Krhutkova O., Novak L., Pachmanova L., Benakova A., Wanner J., Kos M. (2006) In situ bioaugmentation of nitrification in the regeneration zone: practical application and experiences at full-scale plants. Water Science and Technology, 53, 12, pp. 39 – 46. ISSN 0273-1223. 
 • Parker D. S., Wanner J. (2007) Review of methods for improving nitrification through bioaugmentation. Water Practice, vol. 1, No. 5, pp. 1 – 16, doi: 10.2175/193317707X256964. ISSN 1933-1770. 
 • Jobbagy A., Tardy G. M., Palko Gy., Benakova A., Krhutkova O., Wanner J. (2008) Savings with upgraded performance through improved activated sludge denitrification in the combined activated sludge–biofilter system of the Southpest Wastewater Treatment Plant. Water Science and Technology, 57, 8, pp. 1287 – 1293. ISSN 0273-1223. 
 • Wanner J., Kos M., Novák L. (2009) Intensification of Prague Central WWTP - Ten years of practical experiences with the in-situ bioaugmentation nitrification method. Water Practice and Technology © IWA Publishing 2009, doi:10.2166/wpt.2009.016. 

 

Vzory, patenty 

 • Miroslav Bajorek M., Wanner J., Novotný P. (2009) Aerační tryska, zejména pro aeraci a míchání nádrží aerobní termofilní stabilizace a hygienizace kalů z čistíren odpadních vod. Užitný vzor č. 20085. 
 • Novák L., Wanner J., Kos. M. (2003) Způsob zvýšení nitrifikační kapacity aktivačního procesu biologického čištění odpadních vod. Patent č. 291 489.
 • Srb M., Wanner J., Kolár M. (2010) Způsob automatického řízení přerušované aerace v aktivačním procesu čistíren odpadních vod. Patent č. 301 935.
Aktualizováno: 5.12.2014 09:03, Autor: Jan Bartáček

Vyučované předměty:

×


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi