Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 18888
idvazba: 23336
šablona: stranka_obrazek_vertical
čas: 7.6.2020 04:50:23
verze: 4671
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

M251001 - Odborná praxe

a (18)

Podle studijního plánu pro obor Technologie vody jsou studenti povinni absolvovat ve 2. semestru třítýdenní praxi. Praxi je možno absolvovat individuálně, podle vlastního výběru - např. v místě bydliště, v jakémkoli podniku, který se zabývá vodohospodářskou problematikou.
Podle výnosu rektora č. 30.16/09 se praxe může uskutečnit pouze na základě písemné smlouvy mezi VŠCHT Praha a vykonavatelem praktické výuky. Smlouvu za VŠCHT Praha podepisuje děkan fakulty. Nedílnou součástí smlouvy o praktické výuce studentu je seznam studentů účastnících se praktické výuky mimo prostory VŠCHT Praha uvedený v článku I smlouvy. Seznam obsahuje příjmení, jména, data narození a bydliště studentu, kteří se výuky zúčastní. Smlouva se uchovává po dobu 10 let ode dne jejího podpisu na děkanátu fakulty, z důvodu běhu lhůt u odpovědnosti za škodu, a poté podléhá skartaci. Seznam studentu obsahující osobní údaje lze použít v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů pouze pro účely, pro které je pořízen.
Formulář smlouvy spolu s instrukcemi pro vyplnění.

Požadavky pro udělení zápočtu:

potvrzení o absolvování praxe
zpráva o průběhu praxe (cca 1 strana A4)

Zápočet uděluje tajemník ústavu (Ing. Jan Bindzar Ph.D.).

Aktualizováno: 18.2.2020 12:11, Autor: Lucie Pokorná

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi