Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 49474
idvazba: 55934
šablona: stranka
čas: 21.9.2020 10:39:01
verze: 4723
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

2019

Diplomové práce

Technologie vody

Andreides Dominik Biomethanizace oxidu uhličitého na biomethan s využitím vodíku
Babej Benjamín Snížení koncentrace vybraných pesticidních látek a jejich metabolitů sorpcí na aktivním uhlí
Dujčáková Monika Identifikace původců organoleptických závad v povrchových a pitných vodách
Gajdoš Stanislav Bilanční zpracování kvality vody na horním toku Labe v letech 2014 a 2018
Chlumecká Markéta Vliv geometrie plynového prostoru na odstranění H2S z bioplynu v mikroaerovaném fermentoru
Johannová Petra Hodnocení provozu malých úpraven vody v okrese Plzeň sever
Pacholská Tamara Odstraňování pesticidních látek z pitné vody pomocí pokročilých oxidačních procesů
Paulu Aleš Posouzení environmentálních dopadů čištění odpadních vod metodou LCA: Vliv konfigurace procesu
Peterkova Eliška Recyklace odpadních vod pro využití ve vodním hospodářství měst
Prokopová Michaela Ozonizace a koagulace látek neproteinového charakteru produkovaných fytoplanktonem
Rishko Iana Využití ferátů k eliminaci mikroorganismů z povrchové a pitné vody
Šeferna Vít Čištění skládkových odpadních vod
Zachová Jitka Biologická rozložitelnost vybraných antibiotik

Analytická chemie životního prostředí

Bohadlová Eva Optimalizace metody stanovení vybraných syntetických drog v komunálních odpadních vodách
Salabová Romana Biodegradabilita alternativních sladidel ve vodním prostředí

Forenzní chemie (zaměření forenzní analýza životního prostředí)

Olexáková Erika Kvantifikace vybraných léčivých látek v odpadní vodě metodou LC-MS/MS

Odpadové hospodářství

Rezková Ludmila Aplikace metody FISH pro detekci vláknitých mikroorganismů Microthrix parvicella v aktivovaném kalu

Bakalářské práce

Černá Lydie Spektrofotometrické stanovení železa a manganu ve vodách: optimalizace metodiky a určení validačních parametrů
Havlíková Helena Vliv aplikace bioaditiva na vlastnosti aktivovaného kalu a biologické pěny v provozních podmínkách ČOV
Iurkova Elizaveta Metformin ve vodách a diabetes mellitus z hlediska genderové problematiky
Janák David Bilance dusíku na komunální čistírně odpadních vod
Karev Aleksandr Hospodaření s vyčištěnou odpadní vodou v městech budoucnosti
Kofroňová Jana Bakteriofágy jako indikátory fekálního znečištění vod
Kužel Vojtěch Sledování funkce reálného systému pro recyklaci šedých vod
Pliska Daniel Terciární srážení fosforu a separace sraženiny
Schneiderová Denisa Diversita methanogenních archeí v anaerobním fermentoru
Zemková Michala Vliv alkalizace na efektivitu koagulace při úpravě vodyAktualizováno: 17.10.2019 10:52, Autor: Andrea Vymětalová

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi