Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFTOPÚstav technologie vody a prostředí  → O ústavu → Členové ústavu → Ing. František Martínek
iduzel: 12134
idvazba: 14391
šablona: stranka_obrazek_vertical
čas: 21.2.2018 00:45:59
verze: 4219
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Ing. František Martínek

IMG_0208

Téma dizertační práce

Identifikace bodových a plošných zdrojů znečištění nutrienty v povodí vodárenské nádrže

 

Problém

V povodí vodárenské nádrže Švihov na řece Želivce se nachází velké množství bodových a difúzních zdrojů znečištění, které přivádějí do nádrže zvýšené koncentrace nutrientů, tj. sloučenin dusíku a fosforu. Mezi difúzní zdroje znečištění patří především splachy ze zemědělsky využívaných ploch. Z bodových zdrojů znečištění jsou to především malé obce nebo roztroušená sídla, které mají nedostatečné nebo dokonce žádné technologie na čištění vypouštěných odpadních vod. V důsledku vnosu nutričních prvků do vodárenské nádrže dochází ke zhoršování kvality vody v nádrži (rozvoj vodního květu sinic a zelených řas), což může v nejhorším případě vést až ke znemožnění využívání tohoto zdroje pro vodárenské účely.

Řešení

Práce je zaměřena na detailní monitoring dílčího povodí Kejtovského potoka, který je pravobřežním přítokem říčky Trnavy. Tato říčka je následně jedním z nejvýznamnějších přítoků řeky Želivky. Cílem monitoringu je identifikovat a definovat potenciální zdroje znečištění, jak plošného tak bodového, které mohou být příčinou vnosu vyšších koncentrací uvedených sloučenin nutrientů do toků a následně do vodárenské nádrže.


Další oblasti zájmu

 • Spolupráce na grantovém projektu TAČR TA03021160: „Využití modelovacího protokolu pro optimalizaci procesu čistíren odpadních vod a energetických úspor na nich“
 • Spolupráce na grantovém projektu TAČR TA04021421: „Komplexní přístup k řešení snižování znečištění dusíkem a fosforem v hydrologicky vymezené části povodí vodárenské nádrže Švihov“


Vzdělání

 • VŠCHT Praha, obor Technologie vody (2007/2012)
 • Střední škola: Gymnázium Nad Štolou, Praha, maturita 2007, http://www.gymstola.cz/

Podíl na výuce

 • Laboratoř technologie vody, práce: Adsorpce, Hydraulická charakteristika
 • Konzultant bakalářských a diplomových prací:
 • Bc. Petra Hrušková, diplomová práce: „Monitoring dílčího povodí vodárenské nádrže Švihov z hlediska zátěže nutrienty“, obhajoba 2013
 • Bc. Zuzana Hladíková, diplomová práce: „Kvalita vody na horním toku řeky Jizery“, obhajoba 2013
 • Bc. Petra Vachová, diplomová práce: „Monitoring srážkových vod v oblasti Luční hora - Strážné“, obhajoba 2013
 • Lucie Herzigová, bakalářská práce: „Monitoring dílčího povodí vodárenské nádrže Švihov z hlediska zátěže nutrienty“, obhajoba 2013
 • Kristýna Šulcová, bakalářská práce: „Monitoring povodí nádrže Hostivař z hlediska zátěže nutrienty“, obhajoba 2014

Publikace

Přednášky:

 • Martínek F., Pečenka M., Hrušková P., Wanner J. (2012): Monitoring dílčího povodí vodárenské nádrže Švihov z hlediska zátěže nutrienty, Odpadové vody 17.-19.10.2012, Štrbské Pleso; sborník konference, str. 167-172
 • Pečenka M., Martínek F., Hrušková P., Wanner J., Identifikace zdrojů znečištění v povodí vodárenské nádrže Švihov, Řešení extrémních požadavků na čištění odpadních vod, Blansko 21. - 22. 2. 2013, sborník konference, str. 24-29
 • Pečenka M., Martínek F., Hrušková P., Wanner J., Identifikace zdrojů znečištění v povodí vodárenské nádrže Švihov,Voda v krajině 2013, Praha 28. 3. 2013

Postery:

 • Pečenka M., Martínek F., Hrušková P., Herzigová L., Wanner J.: Identifikace zdrojů znečištění sloučeninami fosforu v dílčím povodí vodárenské nádrže Švihov, Voda 2013, 18. - 20. 9. 2013, Poděbrady; poster, sborník konference str. 307-310
 • Škorvan O., Pečenka M., Martínek F., Holba M., Wanner J.: Přehled zastoupení technologií čištění městských odpadních vod na území ČR, Voda 2013, 18. - 20. 9. 2013, Poděbrady; poster, sborník konference str. 285-288
 • Bindzar J., Pečenka M., Martínek F., Vojtěchovský R.: Čištění skládkových vod, Voda 2013, 18. - 20. 9. 2013, Poděbrady; poster, sborník konference str. 323-326
 • Stryjová H., Pečenka M., Piňosová L., Martínek F.: Studium vlivu salinity na kinetiku nitrifikace a zastoupení nitrifikačních bakterií v podmínkách laboratorního modelového reaktoru, Voda 2013, 18. - 20. 9. 2013, Poděbrady; poster, sborník konference str. 401-404
 • Martínek F., Pečenka M., Herzigová L., Wanner J. (2014): VN Švihov – stanovení celkového fosforu v pevných vzorcích, Odpadové vody 22. – 24. 10. 2014, Štrbské Pleso; poster, sborník konference, str. 67-72

Fotogalerie

Trofizovaná část vodárenské nádrže Švihov
Trofizovaný rybník v povodí vodárenské nádrže

Aktualizováno: 9.6.2015 16:08, Autor: Lucie Pokorná

Informace

Školitel:
Prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc.

Rok zahájení:
2012

E-mail:
frantisek.martinek@vscht.cz

Tel.:
+420 220 443 174

Místnost:
B U02

×


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi