Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFTOPÚstav technologie vody a prostředí  → O ústavu → Členové ústavu → Ing. Vladimíra Škopová
iduzel: 12542
idvazba: 14908
šablona: stranka_obrazek_vertical
čas: 21.2.2018 00:44:22
verze: 4219
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Ing. Vladimíra Škopová

Skopova_1

Téma dizertační práce

Vliv materiálů ve styku s vodou na mikrobiální růst

 

Problém

Voda přichází do styku s různými materiály. Ať už se jedná o úpravu vody na vodu pitnou, její distribuci a akumulaci. Výběr materiálů, používaných pro výrobu produktů určených pro styk s pitnou vodou, je řízen na základě technických požadavků a kritérií ovlivňujících kvalitu vody ve smyslu uvolnění látek a ovlivnění pachu a barvy vody. Materiály přicházející do styku s pitnou vodou musí vykazovat shodu s vyhl. č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody. U běžně používaných materiálů není hodnocena případná podpora mikrobiálního růstu a tvorby biofilmu, popř. zohledněna biologická nestabilita pitné vody ve styku s materiálem. Hygienický (mikrobiologický) problém může totiž nastat i v případě, kdy materiál podporuje pomnožení mikroorganismů. Jedná se o materiály obsahující organické látky, které mohou být utilizovány mikroorganismy a mohou vést ke zhoršení organoleptické, fyzikální a mikrobiologické kvality vody. Výskyt biofilmů v distribučním systému ovlivňuje organoleptické vlastnosti, bezpečnost pitné vody ve smyslu její hygienické nezávadnosti a v neposlední řadě, z provozního hlediska, korozní agresivitu.

Řešení

Porovnat různé materiály v závislosti na stupních úpravy vody. Popřípadě navrhnout nové materiály, které by inhibovaly mikrobiální růst. Ale které by zároveň neovlivňovaly kvalitu pitné vody a byly šetrné k životnímu prostředí. K porovnání mikrobiálních aktivit budou používány sofistikované metody, které jsou předmětem nové připravované normy. Jedná se o metodu využívající měření koncentrace ATP, metodu měření tvorby biofilmu a metodu hodnocení mikrobiální aktivity na základě snížení koncentrace rozpuštěného kyslíku. Používán také bude konfokální mikroskop. A standardní stanovení používaná pro rozbor pitné vody.


Další oblasti zájmu


Vzdělání

  • 2013 -současnost: VŠCHT Praha, FTOP, Ústav technologie vody a prostředí, doktorand
  • 2011-2013: VŠCHT Praha, FTOP, Ústav technologie vody a prostředí, magisterská práce: "Biocidní účinek kovových nanočástic“
  • 2008-2011: VŠCHT Praha, FTOP, Ústav technologie vody a prostředí, bakalářská práce: "Kvantitativní metody stanovení sestonu“
  • 2004-2008: Gymnázium a SOŠ Jaroměř

Podíl na výuce

  • Mikrobiologie v technologii vody: cvičení
  • Hydrobiologie: cvičení
  • Laboratoře z hydrobiologie a mikrobiologie
  • Laboratoře analytiky vody
  • Konzultační činnost u bakalářských a diplomových prací

Publikace

Fotogalerie


Aktualizováno: 14.9.2015 16:34, Autor: Lucie Pokorná

Informace

Školitel:
Doc. RNDr. Jana Říhová Ambrožová, Ph.D.

Rok zahájení:
2013

E-mail:
vladimira.skopova@vscht.cz  

Tel.:
+420 220 445 121

Místnost:
B 22a

×


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi