Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFTOPÚstav technologie vody a prostředí  → O ústavu → Členové ústavu → Mgr. Kateřina Novotná
iduzel: 22644
idvazba: 70358
šablona: stranka_obrazek_vertical
čas: 20.10.2021 08:23:04
verze: 4927
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Mgr. Kateřina Novotná

P108_4

Téma dizertační práce

Charakterizace a koagulace znečišťujících příměsí při úpravě vody

 

Problém

V povrchových vodách se běžně vyskytují organické látky přírodního původu (NOM – natural organic matter), které je třeba během procesu úpravy vody co nejúčinněji odstraňovat. Nejen že zhoršují organoleptické vlastnosti vody, ale mohou také obsahovat zdravotně závadné látky, případně působit jako prekurzory jejich vzniku – problematika vedlejších produktů desinfekce vody (DBPs – disinfection by-products). Významnou skupinu NOM tvoří látky produkované fytoplanktonem (AOM – algal organic matter), jejichž eliminace během úpravy vody je velmi aktuálním tématem. Zvýšenou pozornost v poslední době budí také antropogenní mikropolutanty.

Řešení

Zásadním krokem úpravy povrchové vody je koagulace/flokulace následovaná separací vzniklé suspenze. Účinnost tohoto procesu je ale ovlivněna celou řadou faktorů, včetně charakteru odstraňovaných látek. Cílem práce je maximalizovat účinnost koagulace určených typů znečišťujících příměsí (případně jejich kombinací) a popsat vztahy mezi průběhem koagulace a vlastnostmi odstraňovaných polutantů.


Další oblasti zájmu


Vzdělání

 • 2012 – 2015: Karlova univerzita v Praze, magisterský studijní program Ekologie a ochrana prostředí , diplomová práce: Interakce mezi proteiny a huminovými látkami při koagulaci
 • 2013: Aarhus University, Dánsko, semestrální pobyt v rámci magisterského studijního programu “Agroenvironmental Management“
 • 2009 – 2012: Karlova univerzita v Praze, bakalářský studijní program Ekologie a ochrana prostředí
 • 2001 – 2009: Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Podíl na výuce


Publikace

Články

 • Novotna, K., Cermakova, L., Pivokonska, L., Cajthaml, T., Pivokonsky, M., 2019. Microplastics in drinking water treatment – Current knowledge and research needs. Science of the Total Environment 667, 730-740.
 • Pivokonsky, M., Cermakova, L., Novotna, K., Peer, P., Cajthaml, T., Janda, V., 2018. Occurrence of microplastics in raw and treated drinking water. Science of The Total Environment 643, 1644-1651.
 • Baresova, M., Pivokonsky, M., Novotna, K., Naceradska, J., Branyik, T., 2017. An application of cellular organic matter to coagulation of cyanobacterial cells (Merismopedia tenuissima). Water Research 122, 70–77.
 • Novotná, K., Barešová, M., Čermáková, L., Načeradská, J., Pivokonský, M., 2016. Effect of cyanobacterial peptides and proteins on coagulation of kaolinite. European Journal of Environmental Sciences 6(2), 83–89.
 • Pivokonsky, M., Naceradska, J., Brabenec, T., Novotna, K., Baresova, M., Janda, V., 2015. The impact of interactions between algal organic matter and humic substances on coagulation. Water Research 84, 278-285.

Prezentace

 • Novotná, K., Načeradská, J., Barešová, M., Janda, V., Pivokonský, M., 2018. Koagulace rozdílných typů látek ze sinic a řas. In: Pitná voda 2018, 28-31 May 2018, Tábor. České Budějovice: W&ET team, pp. 169–174.
 • Čermáková, L., Novotná, K., Peer, P., Janda, V., Pivokonský, M., 2018. Plasty v pitné vodě. In: Pitná voda 2018, 28-31 May 2018, Tábor. České Budějovice: W&ET team, pp. 151–156.
 • Barešová, M., Načeradská, J., Novotná, K., Pivokonská, L., Pivokonský, M., 2018. Mohou sinice zlepšit úpravu pitné vody? Sci-fi nebo realita? In: Pitná voda 2018, 28-31 May 2018, Tábor. České Budějovice: W&ET team, pp. 163–168.
 • Novotná, K., Barešová, M., Blechová, M., Pivokonská, L., Pivokonský, M., Janda, V., 2017. Vliv celulárních látek na koagulaci buněk sinice Merismopedia tenuissima. In: Zborník prednášok z XVII. konferencie s medzinárodnou účasťou Pitná voda, 19-21 September 2017, Trenčianské Teplice. Trenčianské Teplice: VodaTím s.r.o, pp. 201–208.
 • Novotná, K., Drdová, Š., Načeradská, J., Pivokonský, M., Janda, V., 2016. Vliv organických látek produkovaných fytoplanktonem na koagulaci huminových látek. In: Pitná voda 2016, 23-26 May 2016, Tábor. České Budějovice: WE&T Team, pp. 63–68.

Aktualizováno: 22.7.2019 11:04, Autor: Lucie Pokorná

Informace

Školitel:
prof. Ing. Václav Janda, CSc. 

Rok zahájení:
2015

E-mail:
novotnbp@vscht.cz

Tel.:
+420 220 443 144

Místnost:
B 105

×


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi