Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFTOPÚstav technologie vody a prostředí  → O ústavu → Členové ústavu → Ing. Lucie Baumruková
iduzel: 12389
idvazba: 70335
šablona: stranka_obrazek_vertical
čas: 22.5.2022 12:54:06
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Ing. Lucie Baumruková

fotka_profil

Téma dizertační práce

Bude upřesněno později

 

Problém

Pod mikrobiální rezistencí si lze představit odolnost a adaptaci mikroorganismů vůči chemickému zásahu (antimikrobiální/biocidní přípravky, ATB), nebo zásahu fyzikálnímu (např. UV záření). Mikrobiální rezistence se výrazně uplatňuje v prostředí s výskytem biofilmů. Biofilm poskytuje mikroorganismům ochranu před vnějšími vlivy, a proto je soužití organismů v něm hlavním činitelem stále rozvíjející se rezistence. V oblasti vodního hospodářství energetického průmyslu (chladící vody), se mikrobiologické hodnocení kvality vody neprovádí, protože není legislativou vyžadováno. A právě tento fakt je zásadním problémem v udržení nejen kvality provozní vody, ale i povrchu materiálů ve styku s vodou. Přítomné mikroorganismy jsou velmi častým problémem technologických závad spojených s tvorbou biofilmů a s tím souvisí i výskyt stále odolnějších (rezistentních) mikroorganismů. Eliminace biofilmu ze systému je obtížná s ohledem na jeho charakter a přítomnost rezistentních mikroorganismů. Každý systém má specifický způsob ošetření, včetně používaných materiálů a principiálně určuje druhovou diverzitu populací biofilmu.      Vhodný způsob ošetření, při znalosti druhové diverzity a skladby populací biofilmů, vede k eliminaci technologických závad. Proto je důležité a zásadní detailněji se problematice biofilmů věnovat.

Řešení

Dizertační práce bude soustředěna na problematiku rezistence mikroorganismů v oblasti technologie vody (tj. vodárenství, energetika) a s tím i spjatou mikrobiální odolností vůči používaným materiálům. Cílem bude v laboratorních podmínkách a provozních podmínkách sledovat rezistentní formy mikroorganismů, jejich adaptace a případně i proliferace ve vztahu ke zkoušeným látkám (na bázi klasických biocidních přípravků, fyzikálních a fyzikálně-chemických technologií). Dále bude práce soustředěna na studium biofilmů, jeho druhové zastoupení a identifikaci typicky zastoupených mikroorganismů, které vznik biofilmu v provozu evokují, a v neposlední řadě bude testována odolnost vybraných materiálů z hlediska potenciálního mikrobiálního růstu.


Další oblasti zájmu

 • Popularizační činnost: DOD VŠCHT Praha (listopad 2018, leden 2019) a spolupráce v Chemickém kroužku VŠCHT Praha pro středoškoláky

Vzdělání

 • 2018 - současnost: VŠCHT Praha, FTOP, Ústav Technologie Vody a Prostředí, doktorand
 • 2016 – 2018: VŠCHT Praha, FTOP, Ústav technologie vody a prostředí, téma diplomové práce: „Monitoring a vyhodnocení provozu demineralizační linky napájecí vody pro kotel“
 • 2013 – 2016: VŠCHT Praha, FTOP, téma bakalářské práce: „Fytotoxické účinky nanočástic stříbra“
 • 2009 - 2013: Akademické gymnázium Štěpánská, Praha 1.

Podíl na výuce

 • Cvičení v rámci předmětů Mikrobiologie v technologii vody a Hydrobiologie
 • Laboratoř hydrobiologie a mikrobiologie
 • Laboratoř analytiky vody

Publikace

Články:

 • Čiháková, P., Říhová Ambrožová, J., Zuzáková, J., Baumruková, L. 2017: Nanočástice a jejich působení v akvatickém ekosystému. VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ, ročník 67, číslo 1, s. 5-11.

Přednášky:

 • Čiháková P., Říhová Ambrožová J., Zuzáková J., Baumruková L., Hendrickx E., 2016: Ekotoxikologická studie působení nanočástic stříbra na organismy. Sbor. konf. Vodárenská biologie 2016, 3.-4.2. 2016, s. 145-150, ISBN 978-80-86832-90-6
 • Baumruková L., Skala M., Říhová Ambrožová J., Kůs P.; Monitoring a vyhodnocení mikrobiologických ukazatelů v provozu demineralizační linky na elektrárně Ledvice, Bulletin ENERGOCHEMIE 2018; Třebíč, Česká republika 18. - 19. dubna 2018, ISBN: 978-80-906841-1-9
 • Baumruková, L., Skala, M., Říhová Ambrožová, J., Kůs, P., Seydl, R., 2019: Monitoring mikrobiologického oživení v provozu demineralizační linky na elektrárně Ledvice. Sbor. konf. Vodárenská biologie 2019, Praha 6.- 7. únor 2019, s. 46 -56, ISBN 978-80-88238-12-6.

Fotogalerie


Aktualizováno: 30.5.2019 09:22, Autor: Lucie Pokorná

Informace

Školitel:
Doc. RNDr. Jana Říhová Ambrožová, Ph.D.

Rok zahájení:
2018

E-mail:
baumrukl@vscht.cz

Tel.:
+420 220 445 121

Místnost:
B22a

×


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi