Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFTOPÚstav technologie vody a prostředí  → O ústavu → Členové ústavu → Ing. Josef Drechsler
iduzel: 22681
idvazba: 70340
šablona: stranka_obrazek_vertical
čas: 17.5.2022 19:11:08
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Ing. Josef Drechsler

3ab

Téma dizertační práce

Využití integrovaných technologií pro úpravu povrchových a použitých vod

 

Problém

Kvalita povrchové a podzemní vody se vlivem znečištění životního prostředí neustále zhoršuje. Naproti tomu požadavky na kvalitu pitné vody neustále rostou. Abychom tomuto vývoji dokázali v budoucnu čelit, je nutné zavádět do praxe nové technologie. Zásadním trendem současnosti v úpravě pitné vody a čištění odpadních vod je využití membránových technologií.

Řešení

Principem úpravy vody je prostá mechanická filtrace, kdy voda pod určitým tlakem protéká přes polopropustné membrány, které podle velikosti pórů zachytí částice definované velikosti – mikrofiltrace, ultrafiltrace, nanofiltrace a reverzní osmóza. Membránová filtrace vody je inovativní metoda umožňující jedním procesem připravit pitnou vodu se stabilními parametry, které nejsou ovlivněny případným kolísáním kvality surové vody. Vyniká vysokou účinností a spolehlivostí procesu. Velkým důraz je kladen na předupravu vody, což je klíčový bod celé technologie.

Prvním velkým projektem v České republice byla instalace ultrafiltrace na úpravně vody Březová, která zásobuje pitnou vodou 110 tisíc obyvatel. Voda z praní ultrafiltračních jednotek se zde využívá na praní pískových filtrů, čímž dochází ke snižování spotřeby technologické vody. Optimalizace celého procesu přispěla k významnému snížení množství chemikálií používaných pro úpravu vody.

Druhým projektem bylo využití membránové filtrace s in-line koagulací na úpravně vody Nová Ves. Díky tomuto stupni je množství organických látek v této vodě výrazně sníženo, upravená voda je navíc hygienicky zabezpečená a po většinu roku není nutná její další dezinfekce.

Nejnovějším projektem je modernizace úpravny vody Svobodka. Je zde plánováno využití nové generace polymerních membrán s in-line dávkováním práškového aktivního uhlí.

Z dalších aplikací bude věnována pozornost využití moderních technologií pro snižování spotřeby vody a energetické náročnosti procesů ve vybraných průmyslových odvětvích.


Další oblasti zájmu

 • Projekt TAČR - TJ01000144 Vývoj integrované technologie pro čištění a recyklaci vod v prádelenských provozech: 2018 – 2019
 • Chemický kroužek – práce Výroba křišťálově čisté vody, Odstraňování kovů z vody
 • propagace VŠCHT Praha na akcích pro veřejnost - Festival vědy, Noc vědců

Vzdělání

 • 2016 - současnost: VŠCHT Praha, FTOP, Ústav technologie vody a prostředí, doktorand (kombinované stadium)
 • 2008 – 2011 VŠCHT Praha, FTOP, Ústav technologie vody a prostředí, diplomová práce: „Využití různých adsorbentů pro odstraňování niklu a mědi z vod” (Cena děkana)
 • 2007 – 2012 VŠCHT Praha, Ústav učitelství a humanitních věd, bakalářská práce: „Pitný režim žáků a studentů”
 • 2006 – 2009 VŠCHT Praha, FTOP, Ústav technologie vody a prostředí, bakalářská práce: „Využití fyzikálně-chemických oxidačních procesů při čištění odpadních vod”


Podíl na výuce

 • Laboratoře technologie vody (Adsorpce)
 • Laboratoře analytiky vody (Stanovení Fe, Mn, CHSKMn)

Publikace

Články:

 • J. Drechsler, J. Semerád, K. Fialová, M. Prokopová, T. Cajthaml, M. Pivokonský, V. Janda: Výskyt a odstraňování per- a polyfluorovaných organických látek při úpravě pitné vody. Chem. Listy 115, 291−294 (2021).
 • Drechsler, J. Doubrava, Z. Frček: Ultrafiltrace na karlovarské úpravně vody, SOVAK 1/2017
 • Frček, J. Drechsler: Sušení kalů na ČOV Karlovy Vary, Drahovice, SOVAK 1/2017

Přednášky:

 • Drechsler, Application of enhanced coagulation in DWTP Nova Ves, in: Technical Committee SUEZ Environnement, Paříž, 20 – 24. 3. 2018
 • Drechsler, 10 – 14. 10. 2017 Using of Powdered activated carbon with UF combination in DWTP Svobodka, in: Technical Committee SUEZ Environnement, Casablanca, 10 – 14. 10. 2017
 • Drechsler, First full scale UF system in Czech Republic, First experiences and optimization, in: Technical Committee SUEZ Environnement, Karlovy Vary, 5 - 7. 10. 2016
 • Frček, J. Drechsler, REX on corrosion control in Czech Republic: Use of corrosion inhibitors and operational practices, in: Technical Committee SUEZ Environnement, Karlovy Vary, 5 - 7. 10. 2016
 • Drechsler, First UF unit in Czech Republic: Startup feedback, in: Technical Committee SUEZ Environnement, Paříž, 17 - 18. 4. 2016
 • J. Drechsler, New membrane installation at DWTP Březová in Czech Republic, in: Technical Committee SUEZ Environnement, Paříž, 3 - 4. 4. 2014
Aktualizováno: 23.6.2021 10:01, Autor: Lucie Pokorná

Informace

Školitel:
doc. Ing. Nina Strnadová, CSc.

Rok zahájení:
2016

E-mail:
Josef.Drechsler@vscht.cz

Tel.:
+420 220 443 144

Místnost:
B 105

×


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi