Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFTOPÚstav technologie vody a prostředí  → O ústavu → Členové ústavu → Ing. Ivan Karpíšek
iduzel: 22647
idvazba: 70347
šablona: stranka_obrazek_vertical
čas: 22.5.2022 13:21:12
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Ing. Ivan Karpíšek

DSC_0992 - Copy

Téma dizertační práce

Biotická transformace vybraných léčivých látek II.

 

Problém

Díky rozvoji moderní medicíny a farmaceutického průmyslu se naše společnost dokáže bránit stále většímu spektru nemocí. V lékařství se používá přes 3 tisíce látek s různými terapeutickými účinky a každým rokem jejich spotřeba narůstá. Avšak velká část těchto sloučenin a jejich fyziologických metabolitů je velmi stabilní a odolná proti biologickému rozkladu. Tím vzniká nový problém pro soudobou společnost. Vzhledem k neustálé dotaci farmaceutických přípravků do životního prostředí, obvykle skrze odpadní vody, do nichž se dostávají vylučováním z lidského těla, a jejich omezenému biologickému odbourávání, dochází k plošnému environmentálnímu znečištění. Tyto polutanty se v prostředí sice obvykle vyskytují ve stopových koncentracích v řádech ng·l−1 až g·l−1, přesto mohou mít významný vliv na vodní ekosystémy a v konečném důsledky i na lidské zdraví. To podnítilo výzkum biodegradace těchto látek a hledání cest ke snížení jejich koncentrace v prostředí.

Řešení

Cílem práce bude charakterizovat biodegradaci vybraných léčivých látek na základě standardizovaných testů biologické rozložitelnosti vlivem směsné kultury mikroorganismů (ČSN ISO 10707, ČSN ISO 14593 a ČSN EN ISO 9888). U látek, které budou vykazovat problematický biologický rozklad, bude testován vliv adaptace mikroorganismů na tento substrát. Bude brán zřetel i na tvorbu metabolických meziproduktů.


Další oblasti zájmu


Vzdělání

 • Magisterské studium na VŠCHT Praha, FTOP, Ústav technologie vody a prostředí, obhajoba diplomové práce 2015, téma: „Biologická rozložitelnost vybraných léčivých látek“
 • Bakalářské studium na VŠCHT Praha, obor Specializace v pedagogice, obhajoba bakalářské práce 2014, téma: „Vývoj self-konceptu“
 • Bakalářské studium na VŠCHT Praha, FCHT, Ústav polymerů, obhajoba bakalářské práce 2012, Téma: „Hodnocení kvality přírodního kaučuku“
 • Středoškolské vzdělání: Masarykova střední škola chemická, maturita 2008

Podíl na výuce

 • Laboratoř analytiky vody

Publikace

Články:

 • Prokešová, I.; Karpíšek, I.; Sýkora, V.; Kujalová, H.; Fuka, L., Aerobní biologická rozložitelnost vybraných léčivých látek. GRANT journal 2015, 4 (1), 126-130

Prezentace:

 • Karpíšek, I., Sýkora, V., Prokešová, I., Fuka, L., Kujalová, H.; Posouzení oxidovatelnosti organických látek v závislosti na oxidačních podmínkách metody CHSKCr; Hydroanalytika 2015; Hradec Králové, Česká Republika 15. – 16. září 2015; pp 33 – 42
 • Fuka, L., Sýkora, V., Vojtíšková, M., Prokešová, I., Karpíšek, I.; Stanovení dusičnanů aneb krocení zlé kyseliny; Hydroanalytika 2015; Hradec Králové, Česká Republika 15. – 16. září 2015; pp 47 - 50
 • Karpíšek I., Sýkora, V., Kujalová, H., Prokešová, I.; Aerobní biodegradabilita vybraných léčivých látek; XVII. Toxikologická konference: Toxicita a biodegradabilita odpadů a látek významných ve vodním prostředí; Vodňany, Česká Republika 26. - 28. srpen 2015
 • Prokešová, I.; Karpíšek, I.; Sýkora, V.; Kujalová, H.; Fuka, L., Aerobní biologická rozložitelnost vybraných léčivých látek; In Quaere 2015, Magnanimitas, Ed. econference, 25. - 29. 5. 2015; pp 733 - 742.
 • Prokešová, I.; Sýkora, V.; Karpíšek, I.; Fuka, L.; Biologická rozložitelnost účinných látek vybraných léčivých přípravků; Vodárenská biologie 2015; Praha, Česká Republika 2015; pp 123 - 128.
 • Pecl, R., Sýkora, V., Karpíšek, I.; Závislost oxidace organických látek metodou CHSKCr na koncentraci dichromanu draselného; Hydrochémia 2014; Bratislava, Slovensko 21. - 22. května 2014; pp 27 – 34


Poster:

 • Prokešová, I., Sýkora V., Fuka, L., Karpíšek, I., Kujalová, H.; Postřehy ke stanovení volného a celkového chloru dle ČSN ISO 7393-2; Hydroanalytika 2015; Hradec Králové, Česká Republika 15. – 16. září 2015; pp 103 - 105
 • Prokešová, I.; Sýkora, V.; Karpíšek, I.; Fuka, L., Sledování biochemické spotřeby kyslíku vybraných léčivých látek. In Sanační technologie XVIII, Burkhard, J.; Petráková Kánská, K., Eds. Uherské Hradiště, 19. - 21. 5. 2015; pp 175 - 177.
Aktualizováno: 7.10.2015 15:27, Autor: Lucie Pokorná

Informace

Školitel:
doc. Ing. Vladimír Sýkora, CSc.

Rok zahájení:
2015

E-mail:
ivan.karpisek@vscht.cz

Tel.:
+420 220 443 228

Místnost:
BS 104

×


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi