Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFTOPÚstav technologie vody a prostředí  → O ústavu → Členové ústavu → Ing. Pliska Daniel
iduzel: 22644
idvazba: 73811
šablona: stranka_obrazek_vertical
čas: 23.9.2023 12:09:44
verze: 5351
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 22644
idvazba: 73811
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'tvp.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/o-ustavu/clenove-ustavu/pliska-daniel'
iduzel: 22644
path: 8548/4168/1410/1947/2270/9117/22644
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Ing. Pliska Daniel

fotka na web VŠCHT (edited 7.12.21 12:27:01)

Téma dizertační práce

Chemické a biochemické transformace fosforu při čištění odpadních vod

 

Problém

Vzhledem k docházejícím zásobám přírodních fosfátů, které na světě ještě stále zbývají, a které se hojně využívají nejen v zemědělství jako hnojivo, je nutné vyhledávat jejich alternativní zdroje. Velký potenciál pro zisk fosfátů (obecně sloučenin fosforu) se nachází v odpadních vodách či v čistírenských kalech, které vznikají při čištění odpadních vod. Do odpadních vod je každým rokem vypuštěno značné množství fosforu (organického i anorganického), které je nutné před vypuštěním do recipientu odstranit. Tímto způsobem je chráněno nejen životní prostředí (proti procesu eutrofizace), ale také cenné zdroje pitné vody. Při odstraňování je fosfor zachycen v čistírenském kalu, který dále zpracováván (hygienizace, stabilizace,...). Poté je kal často spalován nebo ukládán na skládkách a fosfor v něm obsažený je tak nenávratně ztracen.

Řešení

V rámci tohoto tématu dojde k prohloubení znalostí chemických a biologických transformací fosforu probíhajících při čištění odpadní vody na čistírnách odpadních vod. Práce bude zaměřena na různé možnosti předúpravy čistírenských kalů (sušení, pyrolýza, spalování,...) pro zisk fosforu. Zkoumán bude kal biologický (aktivovaný kal), biologicko-chemický (aktivovaný kal se simultánním srážením fosforu) a chemický (terciární stupeň odstraňování fosforu). Dále také bude snaha fosfor získávat přímo z vyčištěného odtoku z čistírny pomocí jeho zakoncentrování v této vodě (pomocí membrán) a následném vysrážení. Součástí práce je také posouzení vhodnosti sloučenin (vznikajících při získávání fosforu) pro zemědělské využití.


Další oblasti zájmu


Vzdělání

  • 2021 - současnost: VŠCHT Praha, FTOP, Ústav Technologie Vody a Prostředí, doktorand
  • 2019 – 2021 VŠCHT Praha, FTOP, Ústav technologie vody a prostředí, magisterská práce: „Získávání fosforu z kalů vzniklých při simultánním i terciárním srážení fosforečnanů z odpadních vod”
  • 2015 – 2019 VŠCHT Praha, FTOP, bakalářská práce: „Terciární srážení fosforu a separace sraženiny”

Podíl na výuce

  • Laboratoře technologie vody (Kinetika)
  • Laboratoře analytiky vody

Publikace

Přednášky

  • Miklíková Lenka; Pečenka Martin; Pliska Daniel; Wanner Jiří. ODSTRAŇOVÁNÍ FOSFORU PŘI TERCIÁRNÍM ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD METODOU SRÁŽENÍ A MEMBRÁNOVÉ FILTRACE. In: Zborník prednášok a posterov 11. bienálnej konferencie s medzinárodnou účasťou Odpadové vody 2020, 14.-16. října 2020. Bratislava: Asociace čistírenských expertů SR (AČE SR), 2020, s. 306-310, ISBN 978-80-973196-2-5.
  • Miklíková Lenka; Pečenka Martin; Pliska Daniel; Wanner Jiří. SEPARACE KALU PO TERCIÁRNÍM SRÁŽENÍ FOSFORU POMOCÍ MEMBRÁNOVÉ FILTRACE. In: "Mladá voda břehy mele" Sborník konference, 08.-09. září 2020. Brno: Asociace pro vodu ČR, 2020, s. 137-140, ISBN 978-80-270-8323-7.

Postery:

  • Miklíková Lenka; Pečenka Martin; Pliska Daniel; Wanner Jiří. SEPARACE KALU PO TERCIÁRNÍM SRÁŽENÍ FOSFORU POMOCÍ MEMBRÁNOVÉ FILTRACE. In: "Mladá voda břehy mele" Sborník konference, 08.-09. září 2020. Brno: Asociace pro vodu ČR, 2020, s. 137-140, ISBN 978-80-270-8323-7.

Aktualizováno: 7.12.2021 12:27, Autor: Lucie Pokorná

Informace

Školitel:
prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc.

Rok zahájení:
2021

E-mail:
pliskad@vscht.cz

Tel.:
+420 220 445 127

Místnost:
B 112

×


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi