Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 44910
idvazba: 49560
šablona: api_html
čas: 30.9.2022 18:29:14
verze: 5160
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web.vscht.cz/programy/
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 44910
idvazba: 49560
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'tvp.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/programy/studijni-plan/N202'
iduzel: 44910
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/44910
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Technologie vody

1. ročník

Zimní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
M217006 Vodárenství 3/2/0 Z+Zk 7
M217009 Mikrobiologie v technologii vody 2/1/0 Z+Zk 4
M217010 Analytika vody 2/1/0 Z+Zk 4
M217012 Laboratoř analytiky vody 0/0/8 KZ 5
M217015 Hydrobiologie 2/1/0 Z+Zk 4
M217016 Fyzikálně chemické čištění odpadních vod 2/1/0 Z+Zk 4
M217017 Biodegradace a ekotoxicita 2/0/0 Zk 3

Letní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
M217002 Distribuční sítě a stokování 2/1/0 Z+Zk 4
M217003 Biologické čištění odpadních vod 3/1/0 Z+Zk 6
M217004 Výpočty biologických čistíren odpadních vod 1/2/0 KZ 3
M217011 Laboratoř hydrobiologie a mikrobiologie 0/0/4 KZ 3
M217018 Anaerobní čistírenské procesy 2/1/0 Z+Zk 4
M217021 Laboratorní projekt technologie vody I 0/0/6 KZ 5
M217022 Seminář k projektu technologie vody 0/2/0 KZ 2
M251001 Odborná praxe 0/0/0 Z 3

2. ročník

Zimní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
M217005 Vodní hospodářství průmyslu 3/0/0 Zk 5
M217007 Technologické výpočty a modelování 1/1/0 Z+Zk 3
M217008 Speciální metody analytiky vody 2/0/0 Zk 3
M217013 Laboratoř technologie vody 0/0/8 KZ 5
M217014 Hydrologie a pedologie 2/1/0 Z+Zk 4
M217019 Kalové hospodářství 2/0/0 Zk 3
M217020 Předdiplomní seminář technologie vody 0/2/0 KZ 2
M217023 Laboratorní projekt technologie vody II 0/0/7 KZ 5

Letní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
M963001 Diplomová práce 0/0/30 Z 30

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi