Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 4.8.2020 10:42:50
verze: 4671
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW
Analytická chemie životního prostředí

Analytická chemie životního prostředí

Navazující magisterský obor, Fakulta technologie ochrany prostředí

Charakteristika

Studijní obor zahrnuje všechny důležité oblasti analytické chemie životního prostředí. Širší souvislosti jsou podtrženy vedle výuky specializovanějších předmětů i výukou předmětů z oblasti biologie, mikrobiologie, hydrobiologie, ale i metrologie a správné laboratorní praxe. Studijní obor zahrnuje jak teoretické základy metod používaných v analytické chemii životního prostředí, tak na získání praktických dovedností a návyků, čemuž odpovídá i potřebné množství laboratorních cvičení. Na výuce oboru se podílejí prakticky všechny fakulty VŠCHT Praha, s těžištěm na Fakultě technologie ochrany prostředí, což dává plné předpoklady využití špičkových technik a instrumentace přímo ve výuce.

Uplatnění

Cílem studia je vychovat vysoce kvalifikované odborníky zaměřené na analytiku životního prostředí. Magisterský studijní obor Analytická chemie životního prostředí představuje vhodnou alternativu pro studenty, kteří se již během bakalářského studia zaměřili na studium související s analytickou chemií a environmentálními vědami. Předpokládá se, že po dokončení magisterského studia budou mít studenti perspektivu dobrého uplatnění v zaměstnání nebo při dalším studiu v nejrůznějších chemicky orientovaných doktorských studijních programech v tuzemsku i v zahraničí. Vytvoření magisterského studijního oboru reaguje i na poptávku praxe.

Detaily

Jazyk výuky Český
Doba studia 2 roky
Forma studia prezenční + kombinovaná
Místo studia Praha
Kapacita 10 studentů
Studijní program Technologie pro ochranu životního prostředí (kód N2814)
Kód oboru 2805T013
Bližší informace na ústavech Ústav energetiky
Ústav chemie ochrany prostředí
Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší
Ústav technologie ropy a alternativních paliv
Ústav technologie vody a prostředí
Výběr ze závěrečných prací z poslední doby
Studijní plán Tisk plánu
 
 

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi