Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 4.8.2020 11:11:18
verze: 4671
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Chemie a technologie ochrany životního prostředí

Během 1. až 5. semestru musí student získat celkem 4 zápočty z tělesné výchovy. Jeden ze zápočtů lze nahradit absolvováním letního nebo zimního týdenního sportovního kurzu.

1. ročník

Zimní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
N101002 Chemické výpočty 0/2/0 Z 2
N101005 Obecná a anorganická chemie I 3/2/0 Z+Zk 8
N215022 Využití výpočetní techniky 0/3/0 KZ 3
N218026 Alternativní zdroje energie I 2/0/0 Zk 3
N240011 Základy toxikologie a ekologie 2/0/0 Zk 3
N240022 Základy biologie 2/0/0 Zk 3
N413022 Matematika I 3/4/0 Z+Zk 9
Volitelné předměty

Letní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
N101003 Laboratoř anorganické chemie I 0/0/4 KZ 3
N110004 Organická chemie I 2/2/0 Z+Zk 6
N444001 Fyzika I 3/2/0 Z+Zk 7
N834008 Odborný anglický jazyk I 0/2/0 Z 1
Povinně volitelné předměty ( zapisujete minimálně 2 z této skupiny )
N101006 Obecná a anorganická chemie II 2/2/0 Z+Zk 5
N216034 Změna klimatu 2/0/0 Zk 3
N218027 Alternativní zdroje energie II 2/0/0 Zk 3
N240010 Ekologie 2/0/0 Zk 3
N413003 Matematika II 3/3/0 Z+Zk 8
N832013 Základy práva 2/0/0 Zk 3
Volitelné předměty

2. ročník

Zimní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
N110002 Laboratoř organické chemie I 0/0/4 KZ 3
N240009 Environmentální chemie 3/0/0 Zk 5
N320001 Biochemie I 3/0/0 Zk 5
N403011 Fyzikální chemie I 3/2/0 Z+Zk 6
N444003 Laboratoř fyziky 0/0/3 KZ 3
N834009 Odborný anglický jazyk II 0/2/0 Z+Zk 2
Povinně volitelné předměty ( zapisujete minimálně 1 z této skupiny )
N105006 Základy anorganické technologie 2/0/0 Zk 3
N110005 Organická chemie II 3/2/0 Z+Zk 7
N216001 Bezpečnost a spolehlivost v energetice a průmyslu 2/1/0 Z+Zk 4
N217008 Úprava vody 2/0/0 Zk 3
Volitelné předměty

Letní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
N217032 Statistika v ochraně životního prostředí 1/2/0 Z+Zk 4
N218016 Zdroje chemických informací 0/3/0 KZ 3
N402002 Analytická chemie I 2/2/0 Z+Zk 5
N403013 Laboratoř fyzikální chemie I 0/0/4 KZ 3
N409002 Chemické inženýrství I 2/3/0 Z+Zk 6
N437003 Management podnikových procesů 2/1/0 Z+Zk 4
Povinně volitelné předměty ( zapisujete minimálně 1 z této skupiny )
N217016 Ochrana čistoty vod 2/1/0 Z+Zk 4
N403014 Fyzikální chemie II 3/2/0 Z+Zk 7
Volitelné předměty

3. ročník

Zimní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
N402003 Laboratoř analytické chemie I 0/0/5 KZ 4
N409004 Chemicko-inženýrský projekt 0/1/0 KZ 2
N409013 Laboratoř chemického inženýrství 0/0/3 KZ 3
Povinně volitelné předměty ( zapisujete minimálně 3 z této skupiny )
N215006 Organické technologie 2/0/0 Zk 3
N216007 Chemie ovzduší 2/0/0 Zk 3
N217001 Analytika vody 2/0/0 Zk 3
N217006 Základy čištění odpadních vod 3/2/0 Z+Zk 7
N217031 Technologie výroby bioplynu a biovodíku 2/0/0 Zk 3
N218005 Úprava napájecích a užitkových vod 2/1/0 Z+Zk 4
N402004 Analytická chemie II 2/1/0 Z+Zk 4
N409003 Chemické inženýrství II 2/3/0 Z+Zk 6
Volitelné předměty

Letní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
N217003 Hydrochemie 3/2/0 Z+Zk 7
N963014 Bakalářská práce 0/0/12 Z 15
Povinně volitelné předměty ( zapisujete minimálně 2 z této skupiny )
N217004 Decentralizované zpracování odpadních vod 2/0/0 Zk 3
N217005 Distribuční sítě a stokování 2/1/0 Z+Zk 4
N218001 Využití jaderných paliv 2/0/0 Zk 3
N218004 Základy energetiky 2/1/0 Z+Zk 4
N240013 Tvorba vědeckotechnických prezentací 0/3/0 KZ 3
N240031 Management chemických látek (REACH) 1/1/0 KZ 3
Volitelné předměty

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi