Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 23.2.2020 11:28:46
verze: 4633
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Technologie vody

1. ročník

Zimní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
N217012 Vodárenství 3/2/0 Z+Zk 7
N217017 Mikrobiologie v technologii vody 2/1/0 Z+Zk 4
N217018 Metody a výpočty v analytice vody 0/2/0 KZ 2
N217020 Laboratoř analytiky vody 0/0/8 KZ 5
N217023 Hydrobiologie 2/1/0 Z+Zk 4
N217024 Fyzikálně-chemické čištění odpadních vod 2/1/0 Z+Zk 4
N217026 Biodegradace a ekotoxicita 2/0/0 Zk 3
N963005 Exkurze 0/0/0 Z 1
Volitelné předměty

Letní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
N216006 Technologie ochrany ovzduší 2/1/0 Z+Zk 4
N217009 Biologické čištění odpadních vod 3/1/0 Z+Zk 6
N217010 Výpočty biologických čistíren odpadních vod 1/2/0 KZ 3
N217019 Laboratoř hydrobiologie a mikrobiologie 0/0/4 KZ 3
N217027 Anaerobní čistírenské procesy 2/1/0 Z+Zk 4
N217034 Semestrální projekt oboru technologie vody I 0/6/0 KZ 5
N217035 Seminář k projektu oboru 0/2/0 KZ 2
N963020 Odborná praxe 0/0/0 Z 3
Volitelné předměty

2. ročník

Zimní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
N217011 Vodní hospodářství průmyslu 3/0/0 Zk 5
N217013 Technologické výpočty a modelování 1/1/0 Z+Zk 3
N217014 Speciální metody v analytice vody 2/0/0 Zk 3
N217021 Laboratoř technologie vody 0/0/8 KZ 5
N217022 Hydrologie a pedologie 2/1/0 Z+Zk 4
N217028 Kalové hospodářství 2/0/0 Zk 3
N217029 Předdiplomní seminář oboru technologie vody 0/2/0 KZ 2
N217036 Semestrální projekt oboru technologie vody II 0/7/0 KZ 5
Volitelné předměty

Letní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
N963008 Diplomová práce 0/0/30 Z 30

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi