Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 30.11.2020 06:18:31
verze: 4731
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Speciální metody v analytice vody

Přednáška Cvičení/laboratoř
2019, zimní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Kredity 3
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant prof. Ing. Václav Janda, CSc.

Anotace

V kurzu jsou probírány instrumentální metody používané pro analýzu anorganických a organických látek ve vodách, včetně předúpravy vzorku. Pozornost je zaměřena především na separační metody (chromatografické metody - GC, GC-MS, HPLC, kapilární isotachoforézu, iontovou chromatografii), spektrální metody (AAS, ICP), celkový organický uhlík (TOC), adsorbovatelné a extrahovatelné organicky vázané halogeny (AOX, EOX) a nepolární extrahovatelné látky (NEL). Výklad je doprovázen praktickými ukázkami.

Sylabus

1. Úvod, směrnice, standardy, normy pro kvalitu vody a z toho pramenící potřebné detekční limity
2. Organické látky, chromatografické metody (především GC a HPLC), detekční systémy
3. Obohacovací a koncentrační techniky předcházející vlastní analytickou koncovku
4. Derivatizace, konkrétní analýzy (pesticidy, PAH, PCB, těkavá chlorovaná rozpouštědla, haloformy, uhlovodíky)
5. Kapilární isotachoforéza
6. Těžké kovy, atomová absorpční spektroskopie
7. Celkový organický uhlík, rozpuštěný organický uhlík, biochemická spotřeba kyslíku
8. Adsorbovatelné a extrahovatelné organické halogeny
9. Extrahovatelné látky, nepolární extrahovatelné látky, stanovení uhlovodíků C10-C40
10. Iontová chromatografie
11. Genové sondy
12. Exkurze - praktické ukázky
13. Exkurze - praktické ukázky
14. Exkurze - praktické ukázky

Literatura

Z: M. Popl, J. Fähnrich: Analytická chemie životního prostředí, VŠCHT Praha 1999, ISBN 80-7080-336-3
D: J. Pawlyszin: Solid phase microextraction; theory and practice, Wiley-VCH, New York 1997, ISBN 0-471-19034-9

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi