Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 4.8.2020 10:35:36
verze: 4671
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Vzorkování pro analýzu životního prostředí

Přednáška Cvičení/laboratoř
2019, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Kredity 3
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant RNDr. Petr Kohout
Ing. Jiří Kroužek, Ph.D.

Anotace

Předmět je zaměřen na získání teoretických dovedností v problematice vzorkování životního prostředí. Studenti si osvojí základní znalosti přípravy odběru vzorků, bezpečnosti při vzorkování, úpravě a transportu vzorků či nejrůznějším analytickým omezením. Předmět je teoretickým základem pro další vyučovaný předmět "Laboratoř vzorkování životního prostředí" a je vyučován v průběhu letního semestru. Předmět se podrobně věnuje problematice vzorkování pevných materiálů, podzemních, povrchových a odpadních vod. Studenti se seznámí s jednotlivých vzorkovacími technikami a nejběžněji používanými typy vzorkovačů. Pro úspěšné absolvování předmětu je nutné splnit požadavky písemné a ústní části zkoušky.

Sylabus

1. Úvod do problematiky vzorkování
2. Faktory ovlivňující jakost programu zkoušení
3. Postup při přípravě programu zkoušení a při zpracování plánu vzorkování, dokumentace vzorkovacích prací
4. Bezpečnost práce při odběrech vzorků
5. Vzorkování pevných materiálů I
6. Vzorkování pevných materiálů II
7. Vzorkování kapalných materiálů I
8. Vzorkování kapalných materiálů II
9. Vzorkování půdního vzduchu
10. Vzorkování odpadů (souhrn)
11. Úpravy vzorků v terénu (pevné, kapalné vzorky)
12. Balení, konzervace, skladování, doprava a předání vzorku do laboratoře (pevné, kapalné vzorky)
13. Validace vzorkovací a analytické metody (řízení jakosti vzorkovacích a analytických prací)
14. Vlastní provedení zkoušek - vyhodnocení výsledků zkoušek - závěrečné zprávy (zkouška)

Literatura

Z:Janků, J., Čermák, J.: Vzorkování odpadů, VŠCHT, Ústav chemie ochrany prostředí (2006)

D:Metodický pokyn MŽP - Vzorkování v sanační geologii (2006)

D:Metodický pokyn odboru odpadů MŽP pro vzorkování odpadů (2008)

D:Field sampling procedures manual, New Jersey Department of Environmental protection, 2005

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi