Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 4.8.2020 11:15:22
verze: 4671
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Analytika odpadů

Přednáška Cvičení/laboratoř
2019, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Kredity 3
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant doc. Ing. Josef Janků, CSc.
Ing. Veronika Rippelová, Ph.D.

Anotace

Kategorie pevných odpadů a jejich charakterizace, spolehlivost analýzy, příčiny nesprávných výsledků, typy kontrol, odběr vzorků, analýza komunálního odpadu, nebezpečné odpady, půda - legislativa, analýza in situ, analýza v laboratoři. Klasifikace nebezpečných odpadů zejména z naftového, petrochemického a energetického průmyslu, metody odběru a zpracování vzorku specifické pro nebezpečné odpady, odhad a základní metody stanovení nebezpečných vlastností těchto odpadů (prvkové složení, hořlavost, výbušnost, oxidační stabilita a schopnosti, dráždivost a korozivita, toxicita aj.) Metody stanovení polyaromatických uhlovodíků (PAU), PCBs, PCDF PCDD, pesticidů a herbicidů.

Sylabus

None

Literatura

Z: Analýza organických látek. Sborník přednášek. Vydal: Ing.Václav helán - 2 THETA Český Těšín 1999ISBN: 80-90902432-9-0
Z: Analýza organických látek v životním prostředí. Sborník přednášek. Vydal: Ing. Výclav Helán - 2 THETA Český Těšín 2002ISBN: 80-86380-12-2
D: United States Department of Agriculture, Natural Resources Conservation Service: Soil
Taxonomy, A Basic systém of Soil Classification for Making and Interpreting Soil Surveys,
Second Edition, Washington, 1999.
D: EPA method 5021 � Volatile organic compounds in soils and other solid matrices using
equlibrium headspace analysis

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi