Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 4.8.2020 11:09:44
verze: 4671
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Laboratoř vzorkování životního prostředí

Přednáška Cvičení/laboratoř
2019, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Kredity 6
Rozsah 0 / 0 / 8
Examinace KZ
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant Ing. Jiří Kroužek, Ph.D.
Ing. Veronika Rippelová, Ph.D.

Anotace

Předmět je zaměřen na získání praktických dovedností v problematice vzorkování různých matric přírodního prostředí za účelem sledování základních fyzikálních, chemických a mikrobiologických parametrů. Praktická výuka volně navazuje na předmět "Vzorkování pro analýzu životního prostředí". Předmět se skládá ze dvou částí a probíhá blokově (časový rozsah 2 týdny). První část předmětu absolvují studenti přímo v terénu, přičemž odebírají reálné vzorky. Vzorky studenti zpracují v navazující analytické části (2.týden), která probíhá v laboratořích Ústavu chemie ochrany prostředí.Tématicky jsou jednotlivé laboratorní úlohy rozděleny tak, aby pokryly v terénní části vzorkování různých složek ŽP a v analytické části spojily základní analytické metody používané v analýze ŽP. Studenti pracují ve skupinách. Postup odběru vzorků a výsledky jednotlivých prací jsou zpracovány do přehledné závěrečné zprávy.

Sylabus

Rozsah předmětu zahrnuje:
Příprava projektu odběrů vzorků - teoretická příprava na odběr, úpravy vzorků v terénu, adjustace, transport, zpracování a úpravy vzorků v laboratoři, sestavení plánu vzorkování
Vzorkování kontaminovaných zemin a analýza VOCs metodami head-space
Stanovení přítomných heterotrofních organismů v zeminách
Vzorkování stavebního odpadu a odběr reprezentativního vzorku
Identifikace neznámé látky pomocí Ramanova, FT-IR a ED-XRF spektrometru
Vzorkování a analýza sedimentů pro stanovení těžkých kovů
Vzorkování a analýza dřevní hmoty
Vzorkování půdního vzduchu pro analýzu VOCs
Difúzní vzorkování venkovního ovzduší pro sledování koncentrací VOCs
Vzorkování a charakterizace podzemní vody
Vzorkování povrchových vod stojatých
Interpretace parametrů na lokalitě
Úprava a analýza vzorků v laboratoři
Prezentace závěrečné zprávy

Literatura

Z:Metodický pokyn MŽP - Vzorkování v sanační geologii (2006)
D:Metodický pokyn odboru odpadů MŽP pro vzorkování odpadů (2008)
D:Field sampling procedures manual, New Jersey Department of Environmental protection, 2005

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi