Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 4.8.2020 11:08:43
verze: 4671
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Laboratoř ekotoxikologie

Přednáška Cvičení/laboratoř
2019, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Kredity 6
Rozsah 0 / 0 / 8
Examinace KZ
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant Ing. Radek Vurm, Ph.D.
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Informace o výuce v roce 2017/18: Laboratoře probíhají blokově, ve 14denním bloku, od 9.10. do 20.10.2017.

Převedení teoretických znalostí z přednášek předmětu Ekotoxikologie do praxe.
Studenti si osvojí založení vybraných ekotoxikologických testů na organismech různé trofické úrovně (destruenti, producenti, konzumenti) vodního i terestrického prostředí, metody vyhodnocení a statistické zpracování získaných výsledků a jejich následnou interpretaci.

Sylabus

Úprava a předúprava vzorků pro testy toxicity. Práce s mikroskopem, práce ve sterilním prostředí. Chovy a kultivační podmínky testovacích organismů. Plánování experimentu, volba koncentračních řad, statistické hodnocení dat. Test akutní toxicity na vodním korýši (Daphnia magna). Test s použitím klidového stádia žábronožky solné (Artemia salina). Test inhibice růstu chlorokokální řasy (Desmodesmus subspicatus). Test inhibice růstu vodních makrofyt - okřehek menší (Lemna minor). Terestrický test inhibice růstu kořene salátu (Lactuca sativa). Test inhibice dehydrogenasové aktivity půd. Behaviorální test s půdními bezobratlými. Test inhibice bioluminiscence bakterií Vibrio fischeri.

Literatura

Z: návody pro přípravu laboratorních úloh dostupné na internetových stránkách pracovní skupiny.

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi