Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFTOPÚstav technologie vody a prostředí  → Věda a výzkum → Fyzikálně-chemické čištění OV
iduzel: 10849
idvazba: 12767
šablona: stranka_obrazek_vertical
čas: 20.2.2020 11:46:27
verze: 4633
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Fyzikálně-chemické čištění OV

Exkurze_12_12

Jasným trendem v technologii čištění odpadních vod je aplikace biotechnologií – využití mikroorganismů pro odstranění znečištění z odpadní vody či pro zpracování čistírenských kalů. U některých typů odpadních vod a odpadů (zejména z průmyslové sféry) jsou biologické procesy použitelné pouze omezeně nebo vůbec ne – např. z důvodů toxicity či malé biologické rozložitelnosti přítomných polutantů, nebo prostě kvůli příliš vysokým či naopak nízkým koncentracím. V takových případech je třeba jako součást řešení zvolit některý z řady  fyzikálně-chemických procesů (koagulaci, srážení, membránovou separaci, oxidační procesy atd.).

Moderní oxidační procesy

Značný potenciál při odstraňování obtížně biologicky rozložitelných polutantů z odpadních vod prokázaly tzv. moderní oxidační procesy (Advanced Oxidation Processes - AOP). Jejich společným jmenovatelem je průběh za běžných teplot a tlaků a především využití mimořádné reaktivity hydroxylových radikálů. Tyto radikály, které patří k nejsilnějším oxidačním činidlům vůbec, se vyznačují malou selektivitou a tedy schopností oxidovat široké spektrum sloučenin. Existuje řada způsobů jak hydroxylové radikály v odpadní vodě generovat – např. přídavkem činidel (ozon, peroxid vodíku), působením UV záření, ultrazvuku atd. Mezi nejsnáze aplikovatelné postupy se řadí Fentonova reakce (radikály vznikají katalyzovaným rozkladem peroxidu vodíku) a ozonizace. Fentonovu reakci a ozonizaci (případně jejich modifikace a kombinace) lze s úspěchem použít pro degradaci řady polutantů v odpadních vodách (halogenovaných sloučenin, fenolů, polycyklických aromatických uhlovodíků,…). Možné uplatnění najdou i v oblasti kalového hospodářství – jako způsob kondicionace čistírenských kalů.

Na našem pracovišti byly Fentonova reakce a ozonizace s úspěchem testovány pro čištění odpadních vod z výroby buničiny. Jejich aplikací došlo k výrazné redukci koncentrace obtížně rozložitelného znečištění – jednak ligninu a příbuzných látek, pocházejících z procesu delignifikace, jednak halogenovaných sloučenin, které vznikají při bělení buničiny.

Aktualizováno: 1.7.2015 14:59, Autor: Lucie Pokorná

Doktorandi skupiny

×


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi