Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFTOPÚstav technologie vody a prostředí  → Věda a výzkum → Projekty → MICROGENEL
iduzel: 50594
idvazba: 57535
šablona: stranka_obrazek_vertical
čas: 20.10.2021 08:37:59
verze: 4927
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Vývoj technologie pro eliminaci vnosu mikropolutantů a genů rezistence na antibiotika do životního prostředí a lidského organismu

Poskytovatel: 

Technologická agentura ČR

Výzva

2. veřejná soutěž programu na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA

Trvání:

06/2019 - 05/2021

Číslo/akronym:

TJ02000139 / MICROGENEL

Řešitelé:

  • Dana Vejmelková, PhD.
  • Pavla Šmejkalová, PhD.
  • Vojtěch Kouba
  • Ivan Karpíšek
  • Tamara Pacholská
  • Stanislav Gajdoš

Partneři:

Hlavní cíle:

návrh zařízení pro odstraňování mikropolutantů a genů antibiotické rezistence z malých vodních zdrojů pitných i odpadních vod

Abstrakt:

Projekt reaguje na dva globální problémy: šíření genů antibiotické rezistence (ARG) a plošné znečištění prostředí mikropolutanty (reziduí léčiv a pesticidů). Růst antibiotické rezistence je komplexní problém, který je v dnešní době jednou z největších civilizačních hrozeb. Výsledky výzkumů naznačují, že k selekci ARG dochází i v environmentu s podprahovou koncentrací antibiotik. U mnoha mikropolutantů již byly prokázány negativní vlivy na vodní a půdní organismy, které mohou výrazným způsobem narušit ovlivněný ekosystém. Tato kontaminace může mít v přímém i nepřímém důsledku negativní vliv na lidské zdraví. Čistírny odpadních vod (ČOV) nebyly konstruovány pro odstranění těchto polutantů, kterými jsou splaškové vody kontaminovány. Přečištěná odpadní voda je potenciálním zdrojem vody k další aplikaci, ale je nutné zajistit, aby nedošlo k šíření a akumulaci ARG a mikropolutantů, např. užitím nedočištěné vody na zalévání konzumních plodin. V současnosti je v přípravě Nařízení Evropského parlamentu a Rady o minimálních požadavcích na opětovné využívání vody, jehož hlavním cílem je zmírnit příčiny a důsledky nedostatku vody v celé EU, a kterému se ČR bude muset v blízké době přizpůsobit. Z výše zmíněných důvodů je projekt zaměřen na dočištění odpadních vod z menších lokálních zdrojů, jako malé ČOV nebo rekreační zařízení s domácí čistírnou, s cílem potenciálního znovuvyužití těchto vod k užitkovým účelům. Dále bude systém optimalizován na rekuperaci lokálních podzemních zdrojů pitných vod kontaminovaných pesticidy ze zemědělské činnosti. To umožní využít pro bydlení, rekreaci a služby i lokality s nedostatkem kvalitní vody.

Aktualizováno: 2.12.2019 21:35, Autor: Lucie Pokorná

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi