Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFTOPÚstav technologie vody a prostředí  → O ústavu → Členové ústavu → Prof. Ing. Jana Zábranská, CSc.
iduzel: 10104
idvazba: 11822
šablona: stranka_obrazek_vertical
čas: 20.11.2017 12:33:00
verze: 3887
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Prof. Ing. Jana Zábranská, CSc.

Zabranska-1
E-mail: jana.zabranska@vscht.cz
Tel.: +420 220 443 153
Místnost: B 115
Fax: +420 220 444 305
Web:  

Vzdělání:

 • 1959 – maturita JSŠ Praha 3
 • 1964 – inženýr chemie, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
 • 1969 – CSc. - disertační práce „Vliv těžkých kovů na aktivovaný kal“
 • 1994 - habilitace na docenta, obor: technologie vody, téma habilitační práce „Aktivita anaerobních mikroorganismů a její technologický význam“
 • 2004 - jmenování profesorem pro obor technologie vody, VŠCHT Praha

 

Průběh zaměstnání:

 • 1964 - 1965 Hygienická stanice hl.m. Prahy, vedoucí chemické laboratoře oddělení komunální hygieny
 • 1968 - 1974 vědecký pracovník, Katedra technologie vody, VŠCHT Praha
 • 1974 - 1994 odborný asistent, Katedra technologie vody a prostředí, VŠCHT Praha
 • 1995 - 2003 docent, Ústav technologie vody a prostředí, VŠCHT Praha
 • 2004 – profesor, Ústav technologie vody a prostředí, VŠCHT Praha

 

Výzkumná činnost:

Anaerobní technologie – aplikace na čistírenské kaly a čištění odpadních vod, produkce bioplynu z bioodpadů a organických materiálů, anaerobní fermentace komunálního odpadu, bioplynové stanice, zemědělské odpady, rostlinná biomasa. Biologické odstraňování sulfanu z bioplynu, denitrifikace se sulfidy.


Výzkumné projekty:

 • Projekt TAČR č.TA01020798 - Komplexní biotechnologie pro spojené odstraňování sulfanu z bioplynu a nutrientů z odpadních vod na čistírnách odpadních vod, bioplynových stanicích a podobných technologických celcích, doba řešení 2011 - 2014.
 • Program výzkumu a vývoje MPO ČR „TIP“– FR-TI1/327. Téma: Vývoj odsiřovacího biofiltru pro čištění bioplynu, doba řešení 2009 – 2013. Projekt QI92A286 Zvýšení produkce bioplynu z rostlinné biomasy použitím anaerobních hub, období 2009 – 2012.
 • Projekt MPO č. FI-IM5/183 Suchá fermentace biomasy a tříděného biodegradabilního odpadu s energetickým vyžitím bioplynu k výrobě elektrické energie, doba řešení 2008 - 2010.
 • Projekt GAČR 104/05/2501 Studium biologických přeměn sloučenin síry pro využití v technologiích ochrany prostředí. Doba řešení 2005 - 2007.
 • Projekt GAČR 104/05/0798 Anaerobní technologie pro zpracování odpadů s vysokými obsahy proteinů, doba řešení 2005 - 2007.
 • Projekt QD1069 - Minimalizace množství produkovaných čistírenských kalů (2001-2005, MZE/QD) doba řešení 2001 - 2005.


Nejdůležitější publikace:

 • Zabranska, J.: Bioconversion of carbon dioxide in Biogas to methane. J.Fundam. Renewable Energy, 7-4 (Suppl), DOI:10.4172/2090-4541-C1-029, 2017
 • Pokorna D., Zabranska J.: Sulfur-oxidizing bacteria in environmental technology, Biotechnology Advances, 33 (2015), pp. 1246-1259.
 • Pokorna D., Carceller J.M., Paclik L., Zabranska J.: Biogas Cleaning by Hydrogen Sulfide Scrubbing and Bio-oxidation of Captured Sulfides (2015). Energy & Fuels 29, 4058-4065, DOI:10.1021/ef502804j
 • Pokorna D., Maca J., Zabranska J., 2013. Combination of Hydrogen Sulphide Removal from Biogas and Nitrogen Removal from Wastewater. Journal of Residuals Science & Technology 10(1), 41-46.
 • Jenicek, P., Koubova, J., Bindzar, J., Zabranska, J., 2010. Advantages of anaerobic digestion of sludge in microaerobic conditions. Water Science and Technology 62, 427-434.
 • Zabranska J., Jenicek P., Kutil J., Dohanyos M. (2009) Intensification of Anaerobic Sludge Digestion towards the Energy Self-Sufficiency of Municipal Wastewater Treatment. Water 21, 12/2009, 25.
 • Zábranská J., Dohányos M., Jeníček P., Kutil J. (2006) Disintegration of excess activated sludge – evaluation and experience of full-scale applications. Water Science and Technology, Vol. 53. No 12, pp 229-236
 • Straka, F., Dohányos, M., Zábranská, J., Dědek, J., Malijevský, A., Novák, J., Oldřich, J. (2006). Bioplyn, 2.přepracované a doplněné vydání ( kapitoly 2.5 – 2.7, 5.5, 5.6), GAS s.r.o. Říčany, ISBN 80-7328-029-9.
 • Dohányos M., Zábranská J., Kutil, J., Jeníček, P. (2004). Improvement of anaerobic digestion of sludge. Water Science and Technology, Vol. 49. No 10, pp 89-96.
 • Zábranská J., Dohányos M., Jeníček P., Zaplatílková P., Kutil J. (2002) The contribution of thermophilic anaerobic digestion to the stable operation of wastewater treatment plant. Water Sci. Technol, 46, 4-5, 447-453, ISBN 1 84339 423 5.
 • Dohanyos M., Zabranska J.,. Jenicek P., Stepova J., Kutil V., Horejs J. (2000) The intensification of sludge digestion by the disintegration of activated sludge and the thermal conditioning of digested sludge. Water Sci. Technol., 42, 9, 57-64. ISBN 1 900222 43 4.
 • Zábranská J., Dohányos M., Jeníček P., Kutil J. (2000) Thermophilic process and enhancement of excess activated sludge degradability – two ways of intensification of sludge treatment in the Prague Central Treatment Plant. Water Science & Technology, 41(9), 265-272, ISSBN 0273 1223.
 • Dohányos M., Zábranská J., Jeníček P. (1997) Innovative technology for the improvement of the anaerobic methane fermentation. Water Sci. Technol., 36, 6-7, 333-340.
 • Dohányos M., Zábranská J., Jeníček P. (1997) Enhancement of sludge anaerobic digestion by use of a special thickening centrifuge. Water Sci. Technol., 36, 11, 145-153.
Aktualizováno: 1.11.2017 09:55, Autor: Andrea Vymětalová

Interní doktorandi:

×

Vyučované předměty:

 • Anaerobní čistírenské procesy
 • Technologie výroby bioplynu a biovodíku
×


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi