Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 28413
idvazba: 36163
šablona: stranka
čas: 22.6.2024 18:06:35
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 28413
idvazba: 36163
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'tvp.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/home/18388/28413'
iduzel: 28413
path: 8548/4168/1410/1947/2270/18388/28413
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

2016

Diplomové práce

Technologie vody

Halamová Miroslava Monitoring povrchových toků v povodí nádrže Švihov
Harciník Filip Nitrifikace v aktivačních systémech typu R-D-N
Marková Eva

Nitritace v semi-kontinuálním bioreaktoru s interaktivním řízením délky cyklu: optimalizace

pro čištění městských odpadních vod

Ptáková Tereza Optimalizace metody FISH a její využití pro analýzu odtoků z aktivačních ČOV
Šedivá Hana Monitoring výskytu a aktivity poly-P baktérií na aktivačních ČOV
Varga Zdeněk Poloprovozní ověření procesu bioflokulace pro čištění městských odpadních vod
Vidrna Lukáš Vyhodnocení energetické náročnosti ČOV Benešov před rekonstrukcí a po ní

Forenzní chemie (zaměření forenzní analýza životního prostředí)

Majdl Miloš Analýza biologicky aktivních látek ve vodách
Nebel Roman

Fotoelektrochemický rozklad vody na nanokrystalických polymorfech oxidu titaničitého

Odpadové hospodářství

Šulcová Kristýna

Sledování hydrologicky významných toků v povodí vodní nádrže Trnávka z hlediska zátěže nutrienty

Průmyslová Ekologie

Strolená Zuzana

Záchyt mikroorganismů ve vzduchových kabinových filtrech automobilů

Chemie a technologie paliv a prostředí

Šohaj Jiří Bilance fosforu na vybraných čistírnách odpadních vod s vyhodnocením potenciálu jeho opětovného využití

 

Bakalářské práce

Baumruková Lucie Fytotoxické účinky nanočástic stříbra
Kounovská Tereza Čištění průmyslových odpadních vod s vysokým obsahem sloučenin síry
Šída Milan Vliv zařazení ultrafiltrační membrány na mikrobiální složení biomasy v laboratorním UASB reaktoru
Vesecká Radka Využití biologicky vyčištěných odpadních vod pro závlahy rostlin
Vlachová Veronika Základní chemické a hydrologické ukazatele na horním toku řeky Úpy
Zedníček Pavel Bilance ChSK procesu čištění městské odpadní vody v anaerobním membránovém bioreaktoru
Aktualizováno: 5.1.2017 13:00, Autor:

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi