Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFTOPÚstav technologie vody a prostředí  → Věda a výzkum → Projekty
iduzel: 18494
idvazba: 23066
šablona: stranka
čas: 30.1.2023 09:01:58
verze: 5254
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 18494
idvazba: 23066
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'tvp.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: 'cs'
iduzel: 18494
path: 8548/4168/1410/1947/3733/18494
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Výzkumné granty a projekty

Číslo Poskytovatel Název Od Do Kontaktní osoba

FW06010567


TAČR

Digitální dvojče technologických celků recyklace vody

2023 2025 P.Dolejš
VB01000006 Ministerstvo vnitra ČR TWIN SKIN - Digitální dvojče úpravny vody pro efektivní řízení rizik kritické vodárenské infrastruktury 2022 2023 P. Dolejš
FW04020040 TAČR Digitální dvojče čistírny odpadních vod pro simulace provozních optimalizací v reálném měřítku a čase 2022 2024 P. Dolejš
SS02030027  TAČR

Vodní systémy a vodní hospodářství v ČR v podmínkách změny klimatu (Centrum Voda)

2020 2026 J. Bindzar, J. Wanner
  GAČR Unikátní ladderánové fosfolipidy v bakteriích anammox: potenciální cenný produkt z odpadních vod 2020 2022 V. Kouba
SS01020112 TAČR Technologie pro odstranění antibiotické resistence z čistírenských kalů aplikovaných v zemědělství 2020 2023 J. Bartáček
Wider Uptake H2020

Používání chytrých řešení ve vodním hospodářstvíhttps://wider-uptake.webnode.cz/

2020 2024 J. Wanner, M. Pečenka, I. Růžičková
SS01020210 TAČR

Využití cloud-computingu a prediktivní analýzy odpadní vody za účelem snížení emisí do vodního ekosystému

2020 2023 J. Bartáček, P. Dolejš
FW01010142 TAČR Kombinace pokročilých oxidačních procesů (AOP) a membránové separace pro čištění průmyslových odpadních vod (POV) 2020 2022 J. Bindzar
shAMRock Norské fondy shAMRock - šoková antimikrobiální rezistence 2020 2020 A. Milobedzka
REPARES H2020 Research platform on antibiotic resistance spread through wastewater treatment plants 2019 2022 J. Bartáček, D. Vejmelkova, P. Jenicek, A. Milobedzka, L. Pokorna
TJ02000139 TAČR

Vývoj technologie pro eliminaci vnosu mikropolutantů a genů rezistence na antibiotika do životního prostředí a lidského organismu

2019 2021 D. Vejmelková, V. Kouba, P. Šmejkalová, I. Karpíšek, T. Pacholská, S. Gajdoš
TH04030202 TAČR Nanotechnologie pro snížení zatížení ekosystémů fosforem 2019 2021 J. Wanner, M. Pečenka, I. Růžičková
TK01030051 TAČR

Biomethanizace oxidu uhličitého na biomethan s využitím vodíku

2018 2023 D. Pokorná, J. Zábranská
TH03030408 TAČR Modulární technologie pro oddělené čištění šedé vody 2018 2020 J. Bartáček
17-25781S GAČR Fyziologická reakce mikroorganismů anammox na studené šoky: 2017 - 2019  2017 2019 V. Kouba, J. Bartáček
Super-W The Marie Skłodowska-Curie Action - European joint doctorate Sustainable Product, Energy and Resource Recovery from Wastewater 2016 2020 J. Bartáček
 TH03030080  TAČR Recyklace odpadních vod pro využití ve vodním hospodářství měst budoucnosti  2018 2020 J. Wanner. I. Ruzickova, M. Pecenka
 REEF 2W  EU - INTERREG Increased renewable energy and energy efficiency by integrating, combining and empowering urban wastewater and organic waste management systems  2017 2020  P. Jeníček 
TJ01000138 TAČR Zlepšování kvality stabilizovaných kalů metodou postaerace 2018 2019 P. Jeníček
TJ01000144 TAČR Vývoj integrované technologie pro čištění a recyklaci vod v prádelenských provozech 2018 2019  V. Janda
TA04020951 TAČR Biologická produkce methanolu z odpadního methanu  2015 2017 J. Bartáček
TH01021100 TAČR Recyklace energie ze splaškových odpadních vod v anaerobních membránových reaktorech v prostředí střední Evropy  2015 2017 J. Bartáček
CSM12 MŠMT Společná laboratoř pro výzkum nových procesů a technologií úpravy vlastností vody  2015 2015 V. Janda
TA04020217 TAČR Inovativní způsob čištění odpadních vod se zaměřením na zisk nutrientů v čisté formě  2014 2017 J. Wanner,
M. Pečenka,
I. Růžičková
TA04021421 TAČR Komplexní přístup k řešení snižování znečištění reaktivními formami fosforu a dusíku v hydrologicky vymezené části povodí vodárenské nádrže Švihov  2014 2017 J. Wanner,
M. Pečenka,
I. Růžičková
TA03021160 TAČR Využití modelovacího protokolu pro optimalizaci procesu na čistírnách odpadních vod a energetických úspor na nich  2013 2015 J. Wanner,
M. Pečenka
TA03021413 TAČR Využití biomembránových procesů pro odstraňování sulfanu z bioplynu pomocí biochemické oxidace  2013 2015 P. Jeníček
FR-TI4/254 MPO ČR Kontejnerová technologie pro čištění průmyslových odpadních vod  2012 2015 J.  Wanner
  NAKI Nové materiály a technologie pro konzervaci materiálů památkových objektů a preventivní památkovou péči 2011 2015 J. Říhová Ambrožová
TA01020798  TAČR Komplexní biotechnologie pro spojené odstraňování sulfanu z bioplynu a nutrientů z odpadních vod na čistírnách odpadních vod, bioplynových stanicích a podobných technologických celcích 2011 2014 D. Pokorná
TA01020592  TAČR Dopady na mikroklima, kvalitu ovzduší, ekosystémy vody a půdy v rámci hydrické rekultivace hnědouhelných lomů 2011 2014 J. Říhová Ambrožová
FR-TI1/327 MPO ČR Vývoj odsiřovacího biofiltru pro čištění bioplynu, doba řešení  2009 2013 J.  Zábranská
MSM 6046137308 MŠMT ČR Studium chemických a biologických procesů pro ochranu životního prostředí 2007 2013 P. Jeníček
ERG-2010-268417 European Comission Biofilms in Bioreactors for Advanced Nitrogen Removal from Wastewater 2010 2013 J. Bartáček
QI92A286 NAZV MZe ČR Zvýšení produkce bioplynu z rostlinné biomasy použitím anaerobních hub 2009 2012 M. Dohányos
IAAX00430802 GAČR Účinky výbojového plazmatu na chemické a biologické znečištění ve vodě 2008 2012 J. Říhová Ambrožová
203/09/1349 GAČR Stanovení a biologická rozložitelnost látek nebezpečných pro životní prostředí v hydrosféře 2009 2011 V. Sýkora
FI-IM5/183  MPO ČR Suchá fermentace biomasy a tříděného biodegradabilního odpadu s energetickým vyžitím bioplynu k výrobě elektrické energie 2008 2010 J. Zábranská
104-08-0435 GAČR  Inteligentně strukturované mesoporézní vrstvy TiO2 antibakteriálními a řízeně proměnnými smáčecími vlastnostmi 2008 2010 J. Říhová Ambrožová
MEIF-CT-2006-041896 European Comission Bioavailability of Heavy Metals in Anaerobic Granular Sludge 2008 2010 J. Bartáček
SP/3g4/129/07 MŽP ČR Intenzifikace produkce bioplynu 2007 2009 M. Dohányos
INGO LA279 MŠMT ČR Vedení Evropské asociace pro vodu (EWA) a organizace přenosu a výměny informací a znalostí 2006 2009 J. Wanner
FP6-018525 European Comission Reduction, modification and valorization of sludge 2006 2009 P. Jeníček
1M4531477201    Výzkumné centrum pro nanopovrchové inženýrství  2005 2009 J. Říhová Ambrožová
1H-PK2/42 MPO  Automatizovaná linka pro autotermní aerobní hygienizaci a stabilizaci kalů (ATAD) z komunálních čistíren odpadních vod – výzkum, vývoj, výroba a odzkoušení prototypu a návrh provozního zařízení 2005 2009 M. Pečenka
FT –TA2/066 MPO  Výzkum a vývoj systému dezintegrace vláknitých struktur v aktivovaném kalu 2005 2009 I. Růžičková
1G58052  NAZV MZe ČR  Výzkum řešení degradace jakosti pitné vody při její akumulaci 2005 2008 J. Říhová Ambrožová
CZ.04.3.07/ 3.2.01.3/3220   Centrum technického celoživotního vzdělávání při VŠCHT Praha, Mikrobiologie základních systémů. 2006 2008 J. Říhová Ambrožová
MEXT-CT-2003-509567 European Comission Novel Biological Engineering Processes for Heavy Metal Removal and Recovery 2004 2008 J. Bartáček
104/05/2501  GAČR  Studium biologických přeměn sloučenin síry pro využití v technologiích ochrany prostředí 2005 2007 J.  Zábranská
104/05/0798  GAČR  Anaerobní technologie pro zpracování odpadů s vysokými obsahy proteinů 2005 2007 J.  Zábranská
FT-TA/034 MPO  Ekologicky šetrná inhibice množení patogenních bakterií a řas v cirkulačních chladicích systémech jaderných elektráren a jiných podobných technologických zařízeních 2004 2006 J. Říhová Ambrožová
104/03/0408 GAČR  Nitritace a denitritace jako prostředek k racionalizaci biologického odstraňování dusíku z odpadních vod 2003 2005 P. Jeníček
203/03/0925 GAČR  Výzkum a využití reakce kovového železa s halogenovanými uhlovodíky ve vodě v environmentální chemii 2003 2005 V. Janda
104/03/0119 GAČR  Biomethanizace směsných odpadů a rostlinné biomasy 2003 2005 M. Dohányos
GA104/03/1550 GAČR Rezistence ekologicky významných alkylfenylpolyethylenglykoletherových povrchově aktivních látek a jejich intermediátů ve vodním prostředí 2003 2005 P. Pitter
203/03/0922 GAČR  Odstraňování těžkých kovů z vod použitím netradičních pevných sorbentů  2003 2005 N. Strnadová
QC 0244 NAZV MZe ČR Integrovaný přístup při návrhu rekonstrukcí a modernizací ČOV 2000 2004 I. Růžičková
202/02/1026 GAČR  Kombinovaný impulzní vysokonapěťový výboj pro čištění vody 2002 2004 V. Janda
203/01/D016 GAČR Studium biologických pěn na aktivačních čistírnách v ČR –charakterizace pěnotvorného potenciálu aktivovaného kalu a vliv detergentů 2002 2004 I. Růžičková
FF-P/080 MPO Výzkum a vývoj technologií termální aerobní stabilizace organického odpadu pro průmyslové využití 2002 2004 I. Růžičková
MSM 223200003 MŠMT ČR Studium chemicko-technologických procesů pro ochranu životního prostředí a zpracování paliv 1999 2004 M. Dohányos
QD 1069 NZVA MZe ČR Minimalizace množství produkovaných čistírenských kalů 2001 2004 M. Dohányos
QD 1003/2001 NZVA MZe ČR Výzkum efektu úpravy vody na její jakost při prodlužujícím se zdržení v rozvodné síti 2001 2004 J. Říhová Ambrožová
QD 1004/2001 NZVA MZe ČR Rekonstrukce a modernizace úpraven vod a vodovodů 2001 2004 J. Říhová Ambrožová
203/02/0303 GAČR  BDOC – nový parameter pro hodnocení biologické stability vody 2002 2004 N. Strnadová
203/02/P011 GAČR Biologická rozložitelnost látek ovlivňujících povrchové napětí vod 2002 2004 J. Bindzar
FF-P/080 MPO  Výzkum a vývoj technologií termální aerobní stabilizace organického odpadu pro průmyslové použití 2002 2004 M. Pečenka
  MVV SRN Foam and scum in biological wastewater treatment 2001 2003 J. Wanner
COST 624   Optimal wastewater management 1999 2003 J. Wanner
104/00/0867 GAČR Intenzifikace kalového hospodářství a možnosti potlačení pěnění na čistírnách odpadních vod pomocí radiační technologie 2000 2002 P. Jeníček
203/00/1207 GAČR Vedlejší produkty chlorace vody obsahující makromolekulární organické látky 2000 2002 V. Janda
  DBU a ATV-DVWK SRN Knowledge and technology transfer in wastewater and waste from Germany to the Czech Republic, Hungary ana Poland 2000 2002 J. Wanner
č. 0653 MŠMT, FRVŠ F1 Využití počítačů ve výuce předmětu Hydrochemie 2001 2001 P. Pitter
EP9346 NAZV MZe ČR Hygienizace čistírenských kalů 1999 2001 M. Dohányos
PL971185 EU INCO COPERNICUS Biotechnological procedures for sustainable water management 1998 2001 J. Wanner
203/99/1671 GAČR Odstraňování beryllia ze zdrojů pitné vody 1999  2001 N. Strnadová
202/99/0305 GAČR Generace chemicky aktivních látek elektrickými výboji ve vodě 1999  2001 V. Janda
EP 9259 NAZV MZe ČR  Využití poznatků z populační dynamiky aktivovaných kalů pro řešení provozních problémů systémů biologického odstraňování nutrientů 1999 2001 M. Pečenka
203/97/0701 GAČR Chemická struktura a biodegradabilita komplexotvorných látek 1997 1999 P. Pitter
EP 7209  NAZV MZe ČR Vyhodnocení technologií odstraňování nutrientů na čistírnách odpadních vod v České republice za účelem zpřesnění návrhových postupů a optimalizace provozu 1997 1999 J. Wanner
EP 7210  NAZV MZe ČR Národní přehled výskytu vláknitých mikroorganismů v aktivačních čistírnách v ČR a výzkum a ověření opatření ke snížení jejich negativního dopadu na funkci ČOV 1997 1999 J. Wanner
104/96/0449 GAČR Kombinované odstraňování organických látek a nutrientů z odpadních vod anaerobně-aerobním čištěním 1996 1998 P. Jeníček
203/96/0617 GAČR Vývoj instrumentace a metodologie nadkritické tekutinné extrakce vodných medií pro stanovení organických polutantů 1996 1998 V. Janda
202/96/0746 GAČR Impulzní koronové výboje pro plazmochemickou likvidaci organických příměsí ve vzduchu a ve vodě 1996 1998 V. Janda
  Körberova nadace Use of gene probes and microprobes in environment and medicine 1995 1998 J. Wanner
COST 686   Integrated wastewater management 1993 1998 J. Wanner
  MVV SRN Snižování zbytkového organického znečištění v odtocích biologických čistíren odpadních vod 1991 1998 J. Wanner
CIPA-CT94-0146 EU INCO COPERNICUS Supercritical fluid extraction methods and instrumentation development 1995 1997 V. Janda
MŠ OK 063 MŠMT ČR SFE PAH z vodných roztoků 1995 1997 V. Janda
FITA II Ghent University Development of novel technological principles for ecotoxicological bioassays 1995 1997 J. Říhová Ambrožová
203/95/0058 GAČR Kombinovaná metoda iontové výměny a biologické denitrifikace 1995 1997 N. Strnadová
206/94/1183 GAČR Řízení separačních vlastností aktivovaných kalů v systémech biologického odstraňování nutrientů z odpadních vod  1994 1996 J. Wanner
  EU ENVIRONMENT Řízení bytnění a biologických pěn v aktivačních čistírnách s biologickým odstraňováním nutrientů 1993 1996 J. Wanner
  MŠMT, FRVŠ Aplikace Granových titrací v analytice vody 1996 1996 P. Pitter
104/96/0449 GAČR Kombinované odstraňování organických látek a nutrientů z odpadních vod anaerobně-aerobním biologických čištěním 1996 1996 P. Šmejkalová
203/94/117 GAČR Minimalizace produkce tuhé fáze při chemickém srážení těžkých kovů 1994 1994 N. Strnadová
č. 001 Fond dynamického rozvoje vysokých škol Zavedení extrakce nadkritickou tekutinou do výuky 1994 1994 V. Janda
GA/520/93 MŽP Testování biologické rozložitelnosti výrobků, metody, interpretace výsledků a návrh limitů 1993 1993 P. Pitter
Aktualizováno: 25.1.2023 14:44, Autor: Lucie Pokorná

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi