Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 40892
idvazba: 43880
šablona: stranka
čas: 22.6.2024 18:57:57
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 40892
idvazba: 43880
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'tvp.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/home/18388/40892'
iduzel: 40892
path: 8548/4168/1410/1947/2270/18388/40892
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

2017

Diplomové práce

Technologie vody

Holiček Milan Evaluation of environmental pollution by pharmaceutical compounds – monitoring in/out-flow of wastewater treatment plant
Kafka Šimon Kvalita vody na horním toku řeky Jizery
Káchová Pavla Znovuzískávání fosforu z odpadních vod
Ničová Eva Odstraňování AOM pomocí kombinace oxidace a koagulace
Pešková Marie Bilance fosforu na komunální ČOV
Prudilová Andrea Biologická produkce metanolu z odpadního methanu
Zuzáková Jana Inhibiční účinek stříbra na mikroorganismy v odpadních vodách

Analytická chemie životního prostředí

Jarošová Kateřina Identifikace mikrobiální kontaminace pitných vod pomocí kultivačních metod a PCR
Jinková Kateřina Aerobní biologická rozložitelnost vybraných antibiotik
Lakota Jakub Biocidní účinek vybraných perylen bisimidů
Munzar Tomáš Optimalizace metod detekce organoleptických závad v pitných vodách
Šátková Barbora Vliv technologických parametrů postaerace na kvalitu anaerobně stabilizovaného kalu

Forenzní chemie (zaměření forenzní analýza životního prostředí)

Čechová Karolína Stanovení vybraných biologicky aktivních látek metodou LC-MS/MS
Zálohová Marie Biologická rozložitelnost vybraných antibiotik a jejich vliv na aktivovaný kal

 

Bakalářské práce

Andreides Dominik Biologická konverze oxidu uhličitého a vodíku na biomethan
Babej Benjamín Změna kvality dešťových vod v KRNAP (2009 - 2016)
Dujčáková Monika Význam a interpretace výskytu indikátorového organismu v kvalitě vody
Gajdoš Stanislav  Látkové bilance sledovaných ukazatelů horního toku Labe a Úpy
Chlumecká Markéta Anaerobní čištění městských odpadních vod s použitím anaerobního membránového reaktoru
Maslova Maryia Přímý / nepřímý dopad některých biologicky aktivních látek na organismy z hlediska genderové problematiky
Peterková Eliška Sledování kvality povrchových vod z hlediska eutrofizace
Prokopová Michaela Látky neproteinového charakteru produkované fytoplanktonem a jejich vliv na koagulaci
Růžičková Aneta Allylthiomočovina a její biologická rozložitelnost
Salabová Romana Studium reologických vlastností aktivovaného kalu na ÚČOV Praha
Aktualizováno: 11.10.2017 11:29, Autor: Andrea Vymětalová

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi