Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 60717
idvazba: 88831
šablona: stranka
čas: 15.7.2024 22:22:42
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 60717
idvazba: 88831
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'tvp.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/home/18861/18388/60717'
iduzel: 60717
path: 8548/4168/1410/1947/2270/18388/60717
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Absolventi 2021

Diplomové práce

Technologie vody

Havlíková Helena Výskyt organismů metabolismu fosforu na ČOV se systémem D-N
Janák David Detekce a distribuce somatických kolifágů ve vodách
Karev Aleksandr Studium biologického odstraňování fosforu na ČOV se systémem D-N
Kužel Vojtěch Optimalizace procesu odstraňování mikropolutantů z vody pomocí AOP a sorpce
Pliska Daniel Získávání fosforu z kalů vzniklých při simultánním i terciárním srážení fosforečnanů z odpadních vod
Šindlerová (Schneiderová) Denisa Kvantifikace metanogenních archeí metodou real time PCR
Zemková Michala Membránové procesy pro odstranění organických látek z vody
Žemličková Lucie Čištění textilních odpadních vod pomocí pokročilých oxidačních procesů

Environmental Chemistry and Technology

Türkay Ali Recai Biodegradability of selected detergents

Bakalářské práce

Čadková Denisa Detergenty na mytí nádobí a jejich biologická rozložitelnost
Havlík Jan Inhibice anaerobního rozkladu kalů po jejich termické hydrolýze
Nová Martina Anaerobní rozložitelnost modifikovaných polymerních materiálů na bázi škrobu
Novotná Pavlína Monitoring výskytu vybraných farmakologicky aktivních látek v povrchové vodě
Stiborová Barbora Vliv průmyslových a městských odpadních vod na jakost povrchových vod ve vybrané lokalitě ČR
Stránský Dominik Biologická konverze plynných produktů pyrolýzy
Šturmová Rebecca Monitoring provozu jednotky pro odstraňování mikropolutantů z vody pomocí AOP a sorpce
Aktualizováno: 9.8.2023 13:48, Autor: Lucie Pokorná

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi