Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFTOPÚstav technologie vody a prostředí  → O ústavu → Absolventi ústavu → Seznam disertačních prací → Bohdana Sloninová
iduzel: 18423
idvazba: 22788
šablona: stranka
čas: 25.7.2024 17:56:51
verze: 5474
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 18423
idvazba: 22788
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'tvp.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/o-ustavu/18388/18390/18423'
iduzel: 18423
path: 8548/4168/1410/1947/2270/18388/18390/18423
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Bohdana Sloninová

AOX removal from industrial wastewaters

Odstraňování AOX z průmyslových odpadních vod

Vedoucí/Supervisor

Doc. Ing. Jan Koller, CSc.

Jazyk/Language

Czech

Abstrakt

Již od padesátých resp. šedesátých let minulého století jsou známy nepříznivé vlivy organických halogenovaných derivátů na životní prostředí a na zdraví lidí. Pokud nedojde k jejich zneškodnění v odpadech a odpadních vodách a tyto látky uniknou do přírody, začnou podléhat jak neenzymatickým tak enzymatickým reakcím, při kterých mohou vznikat velice toxické vedlejší produkty.

Z výše uvedených důvodů jsem se v předložené doktorské disertační práci zabývala možnými způsoby odstranění organických halogenovaných derivátů z průmyslových odpadních vod, konkrétně porovnání účinnosti odstranění těchto látek pomocí aerobního biologického čištění v SBR reaktoru s chemickou metodou Fentonovy reakce. Účinnost odstranění organických halogenovaných derivátů (chlorderivátů a jodderivátů) z odpadních vod byla sledována jako pokles koncentrace AOX a CHSKCr-.

Při biologickém čištění v SBR reaktorech byly v několika etapách porovnány účinnosti odstranění chlorfenolů a jodovaných rentgenových kontrastních látek na bázi kyseliny 2,4,6–trijodbenzoové za aerobních a anoxicko – aerobních podmínek. V posledních etapách byla účinnost odstranění AOX zvyšována adsorpcí dávkováním práškového aktivního uhlí. Při čištění odpadních vod pomocí Fentonovy reakce byla kromě chlorfenolů a jodovaných rentgenových kontrastních látek na bázi kyseliny 2,4,6–trijodbenzoové také použita odpadní voda pocházející z výroby těchto rentgenových kontrastních látek. Oxidační činidlo při Fentonově reakci byl peroxid vodíku a jako zdroj železnatých iontů (katalyzátor) byly použity heptahydrát síranu železnatého a zelená skalice.

Závěrem byla v diskusi porovnána účinnost odstranění všech sledovaných organických chlorderivátů a jodderivátů a zároveň také obě metody použité k jejich odstranění.

Abstract

An unfavourable influence of organohalogens on environment and people health is known since the fifties of the last century. Whether such chemicals discharged into the environment, they may be subjected to nonenzymatic and enzymatic reactions by the inhabitants of the aquatic ecosystem. High toxic by-products could be further produced in these reactions.

Based on the above mentioned reason, PhD thesis is concerning with removal of organohalogens from industrial wastewaters. The organohaloges were removed from trade effluents by the aerobic biological treatment in SBR and by the chemical method of Fenton reaction. The removal efficiency of organohalogens in laboratory prepared and in real wastewaters was measured as a decrease of the AOX (adsorbable organic halogens) and COD (chemical oxygen demand) concentrations during the tests. There was used two ways of organohalogens removal – chemical and biological.

Degradation of chlorfenols and iodinated X-ray contrast media was measured during the tests in SBR reactors under anoxic – aerobic conditions. The powdered activated carbon was also doses to the SBR in respect to increase the effect of AOX removal by adsorption in several tests. In the other set of test, degradation of chlorfenols and iodinated X-ray contrast media from laboratory prepared wastewaters was investigated by Fenton process. Fenton reaction was also used for treatment of real wastewater from production of iodinated X-ray contrast media.

The efficiency of both methods – biological treatment in SBR and chemical Fenton process – used for the treatment of wastewaters were compared in the PhD thesis.

Aktualizováno: 10.6.2015 16:20, Autor: Lucie Pokorná

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi