Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 18399
idvazba: 22764
šablona: stranka
čas: 20.10.2021 08:37:17
verze: 4927
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

1994

Diplomové práce

Adámek Petr Rozložitelnost organických chlorderivátů
Cetlovský Petr Extrakce polycyklických aromátů tekutinou v nadkritickém stavu
Cidlinová Lucie Vliv netoxických kultivačních podmínek na kvalitu aktivovaného kalu
Černá Eva
Skupinové stanovewní organicky vázaných halogenů ve vodách, odpadech a zeminách
Fojtášek Lubor Sledování jakosti vody v prameništích v povodí Bečvy
Fousková Gabriela Anaerobní rozložitelnost odpadů farmaceutického průmyslu
Hrubá Hana Biologická rozložitelnost olejů a maziv
Janoušková Pavla Testy anaerobní rozložitelnosti
Jiráská Dita Čištění vod z výroby papíru v KRPA - Hostinné
Kalač Martin Chování vod v chladícíh okruzích elektrárny Temelín v závislosti na různé úpravě surové vody
Korda Pavel Nitrifikace biologicky předčištěných koželužských odpadních odpadních vod
Kovalová Romana Matematické modelování vláknitého bytnění aktivovaného kalu
Kovandová Markéta Sledování účinnosti ČOV Klatovy a jejího vlivu na vodárenský tok
Machula Tomáš Biologická rozložitelnost průmyslově pomocných přípravků
Pelikánová Radmila

Stanovení ultrastopových množstí rtuti v pitné a povrchové vodě na nově vyvinutém jednoúč. přístroji

redukčně - vyvíjecí metodou technikou CVAAS

Pospíšilová Dana Flokulace aktivovaného kalu
Přibylová Radka Kombinovaná metoda iontové výměny a biologické denitrifikace
Rašková Martina Využití titračních křivek v hydrochemii a analytice vody
Tomšová Dana  Analýza polycyklických aromát|ů HPLC
Topalidu Eleni Anaerobní čištění odpadních vod vysokovýkonnými reaktory
Týfová Iva Vláknité mikroorganismy v aktivovaném kalu
Wojcíková Lucie Charakteristika zbytkové mikroflóry v pitných vodách
Aktualizováno: 12.6.2015 12:34, Autor: Andrea Vymětalová

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi