Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 18465
idvazba: 22830
šablona: stranka
čas: 15.4.2024 21:03:56
verze: 5351
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 18465
idvazba: 22830
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'tvp.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/o-ustavu/18388/18465'
iduzel: 18465
path: 8548/4168/1410/1947/2270/18388/18465
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

1997

Diplomové práce

Bělohlávková Zdeňka Biologická rozložitelnost organických chlorderivátů
Beneš Ondřej Matematické modelování aktivačního procesu
Bittnerová Iva Ověření metodiky pro stanovení biologické rozložitelnosti
Cafourková Ludmila Identifikace vláknitých mikroorganismů aktivovaných kalů
Čápová Hana AOX v městských odpadních vodách
Černá Veronika Biologická rozložitelnost textilních pomocných přípravků
Dobiáš Daniel Odstraňování těžkých vod z vod srážením
Doubek Ondřej Separace těžkých kovů ze směsi za použití ionexových membrán
Dušková Jitka

Identifikace zbytkových látek mikrobiálního původu ve vyčištěných odpadních vodách

pomocí chromatografie

Fikarová Kateřina Biologická rozložitelnost chlorovaných organických látek
Janouškovec Viktor Porovnání validačních charakteristik pro stanovení vybraných pesticidů ve vodách
Karásek Tomáš Znečištění a eutrofizace vodárenské nádrže Nová Říše
Kolářová Marcela Anaerobní rozložitelnost organických látek
Krčová Bohdana Anaerobně-aerobní čištění odpadních vod
Lukovská Andrea Adsorpce těžkých kovů z vodných roztoků na netradičních sorbentech
Ortová Marta

Mikrobní rozkladači kresolů a polyaromatických populant a jejich využití v dekontaminačních

technologiích

Pohlová Irena Využití degradační aktivity bakterií ke snížení koncentrace chlorbenzoátů a PCB v prostředí
Porcal Petr Optimalizace koagulačního procesu
Rubecová Alexandra Laboratorní testy toxicity pracích prostředků
Rus Vladislav Optimalizace provozu aktivačního systému biologického odstraňování nutrientů
Sulková Radka

Optimalizace aktivačního procesu pro čištění papírenských odpadních vod s ohledem na čistící

účinek a separovatelnost biomasy

Štěpová Jana Intenzifikace anaerobní stabilizace kalů
Walachová Kateřina Kinetika anaerobního rozkladu organických látek
Aktualizováno: 12.6.2015 10:14, Autor: Andrea Vymětalová

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi