Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 18467
idvazba: 22832
šablona: stranka
čas: 19.4.2024 15:24:15
verze: 5378
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 18467
idvazba: 22832
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'tvp.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/o-ustavu/18388/18467'
iduzel: 18467
path: 8548/4168/1410/1947/2270/18388/18467
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

1999

Diplomové práce

Bufková Eva Nové metody charakterizace anaerobně stabilizovaných kalů
Doušová Helena Dynamika některých skupin mikroorganismů ve vegetační čistírně odpadních vod
Háková Magdalena Biosorpce těžkých kovů kulturami Basidiomycetů ve vodním prostředí
Hloušek Tomáš Využití tenzidů pro zvýšení rozpustnosti a mobility nepolárních látek
Holeček Marcel Použití vybraných metod pro stanovení biologické rozložitelnosti organických látek
Jandová Veronika Čištění průmyslových odpadních vod
Jiráková Adéla Kinetika anaerobního rozkladu organických látek
Kroufková Lenka

Sledování a hodnocení procesu zvýšeného biologického odstraňování fosforu na moderních

čistírnách odpadních vod s technologií pro biologické odstraňování nutrientů

Kuběnová Jana Sledování jakosti vod v CHKO Moravský kras
Lánský Milan RAS a celková mineralizace
Martinec Rudolf Vyhodnocení provozu městské čistírny odpadních vod
Pečenka Martin

Hodnocení složení a funkce mikrobiálních společenství v aktivačních systémech s biologickým

odstraňováním nutrientů

Srbová Milena Biologická rozložitelnost chlorovaných látek
Ševčíková Petra

Hodnocení výskytu vláknitých mikroorganismů na vybraných aktivačních ČOV a jejich vlivu

na vlastnosti aktivovaných kalů

Švecová Marie Vedlejší produkty chlorace vody
Teichmannová Jana Biologická rozložitelnost aktivovaného kalu v anaerobním prostředí
Tymichová Lenka Ověření vybraných metod pro stanovení biologické rozložitelnosti organických látek
Vaněčková Klára

Sledování a hodnocení procesů nitrifikace a denitrifikace na moderních čistírnách odpadních vod

s technologiemi pro biologické odstraňování nutrientů

Vašáková Hana Testy anaerobní rozložitelnosti organických látek
Zítková Jana Odstraňování kovů z vod srážením pomocí TMT 15
Aktualizováno: 12.6.2015 10:15, Autor: Andrea Vymětalová

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi