Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 18468
idvazba: 22833
šablona: stranka
čas: 23.5.2022 22:53:35
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

2000

Diplomové práce

Beránek Jiří Stanovení nepolárních extrahovatelných látek ve vodách IR spektrofotometrií
Borýsek Adam Selektivní odstraňování arsenu pomocí sorbentů z dekontaminačních roztoků při remediaci půdy
Freisleben Jindřich Stanovení RAS a průmyslové odpadní vody
Frintová - Kordačová Marcela Stanovení biologické rozložitelnosti organických látek
Halasová Pavla Odstraňování berylia z vod
Havlínová Iva Hodnocení stabilizovanosti biologických kalů
Houserová Pavla Vliv bromidů na tvorbu vedlejších produktů chlorace vody
Malý Miroslav Biologická čistitelnost odpadních vod
Manhart Jaromír Charakteristika anaerobních kalů s důrazem na potenciál pěnění
Mátlová Lenka Odstraňování prekurzorů vedlejších produktů chlorace koagulací 
Mazáč Milan Použití vybraných metod pro stanovení biologické rozložitelnosti organických látek
Měšťánková Hana Ekotoxikologický průzkum v povodí pražských vodárenských zdrojů
Mladičová Petra

Hodnocení složení a funkce mikrobiálních společenství v aktivačních systémech s biologickým

odstraňováním nutrientů

Pánek František Modelování procesu zvýšeného odstraňování fosforu v systémech R-AN-D-N
Skála Pavel  Populační dynamika aktivovaného kalu  v čistírnách se zvýšeným biologickým odstraňováním fosforu 
Stejskal Pavel  Ekologické zhodnocení vybraných provozů ČOV
Stuchlíková Kateřina Bakteriální degradace polyaromatických látek v kontaminovaných lokalitách
Švehla Pavel Biologická rozložitelnost chlorovaných organických látek
Vodička Oldřich Sledování meziproduktů anaerobního rozkladu organických látek v závislosti na složení substrátu
Aktualizováno: 12.6.2015 10:16, Autor: Andrea Vymětalová

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi