Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 18469
idvazba: 22834
šablona: stranka
čas: 22.6.2024 16:58:31
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 18469
idvazba: 22834
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'tvp.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/o-ustavu/18388/18469'
iduzel: 18469
path: 8548/4168/1410/1947/2270/18388/18469
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

2001

Diplomové práce

Achrer Jakub Stanovení biologické rozložitelnosti EDDA a vybraných komplexů této sloučeniny s kovy
Bedrník Lukáš Vliv technologických parametrů na tvorbu pěn při anaerobní stabilizaci kalů
Bíbrová Zdeňka  Sledování vybranýcnh ČOV a jejich vlivu na povrchové vody Národního parku Šumava 
Bížová Jana Biologická rozložitelnost ethoxylovaných látek
Burdová Kateřina Biologické odstraňování fosforu z odpadních vod
Hrubá Radka Stanovení látek huminového charakteru
Kalinová Eva Biologická rozložitelnost chlorovaných organických látek
Karásková Barbara Stanovení železa ve vodách
Klucová Petra Sledování pěn v biologických čistírnách odpadních vod
Křížová Daniela Aktivita anaerobního kalu ve vztahu k technologickým parametrům procesu
Křováčková Pavlína Stanovení rozpuštěných anorganických solí
Musílková Eva Biodegradace některých typů organických barviv v odpadních vodách
Novák Martin Odstraňování dusíkatého znečištění z kalové vody
Polmanová Petra Hodnocení provozu čistírny odpadních vod na základě látkových bilancí
Přikrylová Veronika Zvyšování účinnosti nitrifikace v aktivačním procesu na ÚČOV Praha
Prausová Petra Čištění emulzí a odpadních vod polymerními flokulanty
Průša Zbyněk Hodnocení obsahu těžkých kovů v odpadních vodách z cechu Barviva Spolchemie a.s. Ústí nad Labem
Ptáková Hana Stanovení biologické rozložitelnosti EDDS a vybraných komplexů této sloučeniny s kovy
Rašková Kateřina Ekotoxikologické zhodnocení inhibitorů koroze
Rosenberg Tomáš Optimalizace metod kvalitativního a kvantitativního stanovení produktů anaerobního rozkladu organických látek
Roštík Jan Adsorpce kovů z vod
Salvétová Soňa Kritéria stabilizovanosti kalů
Staněk Radim Optimalizace provozu na čistírně odpadních vod s biologickým odstraňováním dusíku
Svobodová Klára Odstraňování beryllia z vod
Šaršeová Markéta Tlumivá a neutralizační kapacita vody a jejich technologický význam
Vašek Petr Odstraňování těkavých halogenovaných uhlovodíků z vody
Vránová Alena  Eliminace hygienicky významných mikroorganismů v čistících procesech
Winterová Gabriela Plazmochemická oxidace chlorfenolů ve vodách pulsním koronovým výbojem
Aktualizováno: 12.6.2015 10:16, Autor: Andrea Vymětalová

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi