Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 18470
idvazba: 22835
šablona: stranka
čas: 25.7.2024 17:56:20
verze: 5471
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 18470
idvazba: 22835
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'tvp.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/o-ustavu/18388/18470'
iduzel: 18470
path: 8548/4168/1410/1947/2270/18388/18470
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

2002

Diplomové práce

Bartáček Jan

Dynamika bioakumulace stopových prvků a specifických organických látek v biomase mlžů

Dreissena polymorpha

Benáková Andrea

Porovnání účinnosti mezofilní a termofilní anaerobní stabilizace čistírenských kalů z hlediska přítomnosti

patogenních bakterií

Burdová Jana Vedlejší produkty desinfekce vody
Hadjivassili Marina Membránové separační procesy a jejich využití pro výrobu pitné vody
Jarošík Jiří Frakční složení rozpuštěných organických látek ve vodách
Kombercová Markéta Stanovení aktivního chloru ve vodách
Kosová Miluše Stanovení biologické rozložitelnosti EDDS a vybraných komplexů této sloučeniny s kovy
Lachmanová Pavlína Výpočty v hydrochemii pomocí počítačových programů
Mádlová Hana Odstraňování halogenovaných uhlovodíků z vody
Malá Monika Mikrobiální aktivita anaerobního kalu ve vztahu k různým formám síry
Manda Jan Biologická rozložitelnost vybraných derivátů polyethylenglykolu
Masopust Petr

Využití laboratorních kinetických měření pro kalibraci matematických modelů ČOV s biologickým

odstraňováním nutrientů

Matulová Táňa Stanovení síranů ve vodách
Merhautová Věra Ověření metodiky stanovení BDOC ve vodách
Miková Andrea Biologická rozložitelnost ethoxylovaných organických látek
Milfaitová Gabriela Stanovení huminových látek metodou SPE
Motejlová Monika Testy toxicity na vybraných inhibitorech koroze I.
Němcová Martina Stanovení BDOC v distribučním systému
Pechová Pavlína Využití přírodních a syntetických materiálů pro odstraňování těžkých kovů z vod
Poláček Jiří Ekotoxikologické porovnání čistícího účinku dvou ČOV
Porschová Jana Minimalizace produkce čistírenských kalů
Remešová Žaneta Studium biologických pěn na aktivačních čistírnách odpadních vod II.
Rousová Daniela Polar carbonyl disinfection by – products in pool water
Růžičková Daniela Zkoumání nestandardních vlivů na provoz ČOV s využitím matematického modelování
Spěváčková Lenka Studium biologických pěn na aktivačních čistírnách odpadních vod I.
Sruji Elias Snižování obsahu iontů v roztocích o vysoké solnosti membránovými separačními procesy
Sponza - Armič Robert  Chlorace odpadních vod
Šmeral Michal Sledování specifické aktivity kalu na anaerobně-aerobní čistírně odpadních vod
Švajda Petr Použití enzymatických přípravků pro čištění odpadních vod
Vísnerová Jitka Testy toxicity na vybraných inhibitorech koroze II. 
Vymětalová Karla

Zjišťování kinetických a stechiometrických konstant aktivovaného kalu a odpadní vody pomocí

respirometrických test

Zítová Renata Testy anaerobní biologické rozložitelnosti organických látek podle normy ČSN EN ISO 11734
Aktualizováno: 12.6.2015 12:07, Autor: Andrea Vymětalová

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi