Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 18478
idvazba: 22843
šablona: stranka
čas: 13.6.2024 23:18:46
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 18478
idvazba: 22843
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'tvp.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/o-ustavu/18388/18478'
iduzel: 18478
path: 8548/4168/1410/1947/2270/18388/18478
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

2003

Diplomové práce

Andělová Silvie Formy oxidu uhličitého a výsledky vybraných analytických metod v analytice vody
Balejová Eva  Problematika sulfidů v odpadních vodách a kalech
Benešová Jaromíra Biologická rozložitelnost vybraných derivátů polyethylenglykolu
Boušková Alžběta Termofilní anaerobní stabilizace kalů
Franče Václav Posuzování účinnosti ČOV pomocí parametru BDOC
Holubková Štěpánka Testy ekotoxicity na environmentálních vzorcích II
Janů Libor Inhibitory koroze a biocidy z hlediska ekotoxicity
Jarmarová Veronika Hodnocení biologické stability vody pomocí parametru BDOC
Kemrová Lucie Kritické hodnoty pH a jejich význam v hydrochemii
Kleinová Denisa Porovnání dynamických a statických testů používaných pro stanovení BDOC
Koller Martin Zhodnocení provozu čistírny odpadních vod
Konečná Miroslava Použití enzymatických přípravků pro čištění odpadních vod
Kozinová Lenka Mikrobiologické sledování zapracování biocenóz na aktivačních ČOV
Král Pavel Význam stanovení ORP v technologii vody
Menachovský Daniel Anaerobní fermentace a kofermentace rostlinných materiálů
Nekovářová Jana Stanovení huminových látek po separaci extrakcí a metodou SPE
Prchalová Petra Stabilizace nitrifikace při čištění kafilérských odpadních vod
Svobodová Hana Reakce chlorovaných chinonů ve vodě s kovovým železem
Svojitka Jan Dynamika zapracování aktivovaného kalu pro odstraňování sloučenin dusíku a fosforu
Vanžurová Karolína Studium vlastností biologických pěn – sledování biologického složení a fyzikálně-chemických parametrů
Vítovcová Lenka Testy ekotoxicity na environmentálních vzorcích I.
Vykouk Tomáš Aerobní termofilní stabilizace kalu
Valentová Klaudie Dezintegrace kalů a její vliv na biologickou rozložitelnost
Aktualizováno: 12.6.2015 12:08, Autor: Andrea Vymětalová

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi