Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 18479
idvazba: 22844
šablona: stranka
čas: 19.4.2024 14:04:59
verze: 5351
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 18479
idvazba: 22844
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'tvp.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/o-ustavu/18388/18479'
iduzel: 18479
path: 8548/4168/1410/1947/2270/18388/18479
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

2004

Diplomové práce

Delipasis Antonis  Vedlejší produkty desinfekce vody
Haltufová Iva Stanovení adsorbovatelného organicky vázaného jodu (AOI) 
Hejdová Petra Stanovení BDOC v distribučním systému
Hermanová Iva Stanovení anorganických aniontů v odpadních vodách metodou kapilární izotachoforézy
Horáčková Veronika Biofilmy a nárosty ve vodárenských provozech
Horčičková Lenka Ekotoxikologické zhodnocení účinku biocidů v chladicím okruhu ETE
Husarová Michaela Biodegradabilita ethoxylovaných alkylfenolů
Chorvátová Monika  Vliv srážecích a flokulačních přípravků na složení a vlastnosti aktivovaných kalů a biologických pěn
Kabelová Zuzana Porovnání výsledků statických a dynamických testů používaných pro stanovení BDOC
Kadlec Jiří Hodnocení stabilizace jako metody pro zneškodňovaní odpadů
Komendová Kateřina Turbidimetrické stanovení síranů
Kroupová Hana Posouzení toxického vlivu dusitanů na rybí obsádku
Mahel Tomáš Odstraňování chlorovaných organických látek z vodného prostředí železem (Fe0) v kolonových testech
Matějková Daniela Odstraňování těžkých kovů pomocí přírodních a syntetických materiálů
Pachmanová Lenka Ověření bioaugmentace nitrifikace in situ
Petr Jiří Dynamické metody pro stanovení BDOC ve vodách
Řičica Tomáš Aerobní termofilní stabilizace kalu a odpadů z potravinářského průmyslu
Soukup Ivo Využití stanovení ORP v technologii vody
Svobodová Sylva Experimentální ověření zvyšování nitrifikační kapacity aktivovaného kalu metodou in-situ
Šubová Miroslava Anaerobní rozklad bioodpadů
Tuháčková Blanka Spektrofotometrické SPE stanovení huminových látek - srovnávací studie pro různé preparáty
Veselá Jitka Speciální aspekty termofilní anaerobní stabilizace kalů
Zowadová Jitka Využití odpěňovačů při čištění odpadních vod
Aktualizováno: 12.6.2015 11:40, Autor: Andrea Vymětalová

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi