Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 18480
idvazba: 22845
šablona: stranka
čas: 15.7.2024 23:33:06
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 18480
idvazba: 22845
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'tvp.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/o-ustavu/18388/18480'
iduzel: 18480
path: 8548/4168/1410/1947/2270/18388/18480
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

2005

Diplomové práce

Báborská Lucie Možnosti použití membránové separace aktivovaného kalu 
Báťková Petra Výskyt a hodnocení persistentních organických látek ve výluzích ze skládek přiváděných na ČOV
Bezděková Eva Inhibiční vliv ftalocyaninů na vybrané typy mikroorganismů
Eksteinová Lenka Interpretace výsledků stanovení aktivního chloru 
Horecký Petr Biologické odstraňování sirných sloučenin z odpadních vod a bioplynu
Kafkalias Panagiotis Možnosti odstranění kovů z vod adsorpcí
Křížová Petra Spektrofotometrické stanovení huminových látek po separaci na DEAE-celulose
Kunclová Jitka Stanovení NEL ve vodách, kalech a odpadech
Mlejnková Lucie Mikrobiologická kvalita čistírenských kalů vzhledem k jejich využití
Ondráčková Petra  Získání fosforu vyluhováním popela z termického zpracování čistírenských kalů
Pachnerová Michala Produkty biodegradace tenzidů alkylfenolethoxylátového typu
Růžička Pavel Stanovení charakteristik odpadních vod na základě velkého souboru dat
Řezníčková Iva Vliv dávkování externích substrátů na denitrifikaci aktivovaného kalu a jeho separační vlastnosti
Turková Darina Odstranění organických a anorganických látek elementárním železem v reakčních bariérách
Vondrysová Jana Optimalizace procesu denitrifikace s využitím upravených čistírenských kalů jako organického substrátu
Zach Václav Optimalizace procesu čiření na jaderné elektrárně Temelín
Aktualizováno: 12.6.2015 11:41, Autor: Andrea Vymětalová

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi