Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 18482
idvazba: 22847
šablona: stranka
čas: 15.4.2024 21:52:55
verze: 5378
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 18482
idvazba: 22847
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'tvp.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/o-ustavu/18388/18482'
iduzel: 18482
path: 8548/4168/1410/1947/2270/18388/18482
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

2006

Diplomové práce

Bišková Monika Biologické odstraňování halogenovaných látek z odpadních vod
Dvořáková Markéta Membránová separace aktivovaného kalu na ČOV
Jirotková Simona Porovnání výsledků spektrofotometrického stanovení fluoridů
Kadlčková Lenka Stanovení nepolárních extrahovatelných látek IR spektrometrií a plynovou chromatografií
Komínková Simona Problematika stanovení aktivního chloru
Králová Jaroslava Inhibiční působení dusitanů při biologickém čištění odpadních vod
Křížová Zuzana Stanovení biologické rozložitelnosti manometrickou respirací
Máca Josef Odstraňování železa a manganu z důlních vod
Macharová Hana Ověření metody stanovení biodegradability CO2 headspace metodou
Menšíková Klára Odstraňování chlorovaných látek z vody
Němec František Studium inhibičních účinků nanovrstev TiO2 na bakteriích
Remiášová Michaela Biologické odstraňování anorganických aniontů
Roubínek Miroslav Autotermní aerobní termofilní stabilizace čistírenských kalů
Sedláčková Martina Sledování chemismu a sukcese mikroorganismů v lagunách Ško-Energo
Skřehotová Monika Stanovení huminových látek – porovnávací studie
Smolková Zuzana Analytické stanovení iontových forem síry
Srb Martin Problematika modifikace stanovení CHSKMn ve zkumavkách
Tomenendalová Eva Využití Fentonovy reakce pro čištění odpadních vod
Tomická Barbora Odstraňování sirných sloučenin z anaerobního procesu metodou mikroaerace
Toufarová Helena Odstraňování těžkých kovů prostřednictvím sulfát redukujících bakterií
Vejmelková Dana Porovnání dvou metod zvyšování koncentrace nitrifikačních baktérií v aktivovaném kalu
Walachová Marie Posouzení vlivu různých druhů organických substrátů na proces denitrifikace
Wernerová Jana Porovnání účinnosti flokulantů na odvodnitelnost stabilizovaného kalu
Žáková Jana Anaerobní zpracování organických odpadů
Aktualizováno: 12.6.2015 11:41, Autor: Andrea Vymětalová

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi