Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 18483
idvazba: 22848
šablona: stranka
čas: 20.5.2024 01:55:48
verze: 5378
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 18483
idvazba: 22848
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'tvp.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/o-ustavu/18388/18483'
iduzel: 18483
path: 8548/4168/1410/1947/2270/18388/18483
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

2007

Diplomové práce

Bubeníková Petra Degradace jakosti pitné vody při její akumulaci
Ďurišová Jana Dezintegrace vláknitých mikroorganismů
Dvořák Lukáš Minimalizace emisí sloučenin dusíku v odpadních vodách chemického průmyslu
Fiala Petr Problematika biologického odstraňování anorganických aniontů
Hamplová Hana Porovnání stanovení celkového dusíku různými metodami
Jansa Josef Intenzifikace technologie úpravy vody – Dobruška
Kalivodová Eva Membránová separace aktivovaného kalu
Keclík František Anaerobní biologická rozložitelnost vybraných kopolymerů
Kočárník Miloš Monitoring ČOV – využití on-line měření parametrů pro zefektivnění provozu
Kolářová Lenka Optimalizace dávky vzduchu pro odstraňování sirných sloučenin z anaerobního procesu metodou mikroaerace
Kulovaná Pavla Modifikace stanovení celkového aktivního chloru v systému s oxidem chloričitým
Malcová Jana Stanovení biodegradability vybraných typů kationtových tenzidů CO2 headspace metodou
Novotný Viktor Faktory ovlivňující Fentonovu reakci
Paclík Ladislav Anaerobní zpracování odpadů s vysokým podílem organického dusíku
Peterková Michaela Biologická stabilita pitné vody
Poláková Eva Využití adsorpčních procesů pro odstraňování kovů z vod
Slámová Kateřina Vliv dezintegrace kalů na biologické odstraňování nutrientů
Stryjová Hana Identifikace nitrifikačních bakterií v aktivovaných kalech
Škorvan Ondřej Monitorování biochemických procesů na ČOV Jirkov
Tothová Irena Oxidace chlorovaných ethylenů manganistanem draselným
Vundrle Libor Vliv struktury kationtových tenzidů na citlivost jejich fotometrického stanovení
Zimová Barbora Stanovení neutralizačních kapacit Granovou titrací
Zrůnková Ivana Separace farmak vstupujících do ekosystému

 

Bakalářské práce

Bábíková Hana Použití Granových titrací v analytice vody
Černá Hana Fotokatalytické inhibiční účinky nanovrstev
Dolečková Naděžda Fytoextrakce farmak z vodného roztoku
Gráfová Michaela Vliv teploty na odstraňování manganu z důlních vod
Grymová Kamila Optimalizace využití biomasy vznikající při čištění odpadních vod
Hokrová Lenka Mechanická dezintegrace vláknitých mikroorganismů v aktivovaném kalu
Chromá Lenka Rozlišení organických halogenovaných látek ve vzorcích vod
Chvátalová Martina Vliv teploty na odstraňování železa z důlních vod
Jelínková Věra Odvodňování čistírenských kalů
Kovařík Jakub Moderní oxidační metody v technologii čištění odpadních vod
Kučerka Ondřej Odstraňování chlorovaných organických látek z vody
Maixner Jiří Biotechnologické zpracování odpadních vod s kyselinou dusičnou a sírovou
Pokorný Ondřej Vývoj respiračních rychlostí v systémech s membránovou separací v závislosti na koncentraci aktivovaného kalu
Škoda Adam Testy anaerobní rozložitelnosti - způsoby měření produkce bioplynu
Špetlíková Eva Metody molekulární biologie v teorii a praxi
Vojtěchovský Radek Zpracování dat o úrovni eutrofizace v povodí vodárenské nádrže Švihov

 

Aktualizováno: 12.6.2015 11:41, Autor: Andrea Vymětalová

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi