Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 18488
idvazba: 22854
šablona: stranka
čas: 15.7.2024 22:11:58
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 18488
idvazba: 22854
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'tvp.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/o-ustavu/18388/18488'
iduzel: 18488
path: 8548/4168/1410/1947/2270/18388/18488
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

2009

Diplomové práce

Bábíková Hana Stanovení biodegradability vybraných typů kationtových tenzidů CO2 headspace metodou
Černá Hana Registr chemických látek
Dolečková Naděžda Analýza a fytoextrakce směsi nesteroidních antirevmatik ve vodném roztoku 
Francová Jana Stanovení biodegradability vybraných derivátů pyridinu včetně kationtových tenzidů
Grymová Kamila Optimalizace odstraňování nutrietů pomocí dezintegrace kalů
Chromá Lenka Hydrobiologický průzkum úpravny vody Nová Říše
Chvátalová Martina Odstraňování železa a manganu z vod
Jelínková Věra Anaerobní fermentace fytomasy
 Kovařík Jakub Srovnání oxidačních procesů využívajících ozon a peroxid vodíku
Kučerka Ondřej  Analýza nonylfenolů ve vodách
Kudrnová Helena Spektrofotometrické stanovení vyšších koncentrací manganistanu
Maixner Jiří Anaerobní systémy s vysokou koncentrací amoniakálního dusíku
Pokorný Ondřej Studium nitrifikace a denitrifikace v imobilizovaných kulturách
Škoda Adam Sledování aktivity anaerobních technických polykultur
Špetlíková Eva Interakce impulzních výbojů a elektrických polí s biologickým oživení vod
Vojtěchovský Radek Monitorování biochemických procesů na ČOV
Zapletalová Pavlína Hodnocení biologické stability vody na úpravně vody Klečůvka

Bakalářské práce

Drechsler Josef Využití fyzikálně-chemických oxidačních procesů při čištění odpadních vod
Dominika Ečerová Možnosti anaerobní fermentace organické frakce komunálního odpadu
Haslbergerová Tereza Čištění odpadních vod z výroby buničiny a papíru
Hejnicová Martina Vývoj legislativy týkající se tenzidů
Jirotková Lenka Modelové vzorky s obsahem aktivního chloru
Lišková Petra Vliv mikroorganismů na upravitelnost vod různými vodárenskými technologickými postupy
Savchuk Nataliya Využití automatizovaného sběru dat pro řízení provozu ČOV
Uskobová Lada Odstraňování amonných iontů z vod adsorpcí
Vélová Kateřina Vliv koncentrace organických odpadů na technologii anaerobní fermentace
Vlachová Dana Separace nesteroidních antirevmatik z vody
Vydrová Kateřina Zpracování dat o úrovni eutrofizace v povodí vodárenské nádrže Švihov
Aktualizováno: 12.6.2015 11:41, Autor: Andrea Vymětalová

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi