Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 18495
idvazba: 22861
šablona: stranka
čas: 15.7.2024 23:40:45
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 18495
idvazba: 22861
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'tvp.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/o-ustavu/18388/18495'
iduzel: 18495
path: 8548/4168/1410/1947/2270/18388/18495
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

2011

Diplomové práce

Josef Drechsler Využití různých adsorbentů pro odstraňování niklu a mědi z vod
Jan Grubl Ověření metody stanovení biodegradability v anaerobních podmínkách vybraných derivátů pyridinu
Tereza Haslbergerová Vliv chloridů na tvorbu AOX během ozonizace a Fentonovy reakce
Pavlína Hnilicová Stanovení vybraných léčivých látek metodou SPE/HPLC-UV
Lenka Jirotková Vyhodnocení možnosti provozování denitrifikace v soustavě rybničních lagun
Veronika Králová Sledování koncentrace rozpuštěného kyslíku při přerušované aeraci na ČOV Litoměřice
Lucie Krayzelová Charakteristika separace fluoridů ze vzorku vody
Petra Lišková Detekce a kvantifikace bakterií rodu Salmonella
Nataliya Savchuk Optimalizace podmínek pro proces nitritace s využitím imobilizované biomasy do PVA matrice
Hana Shejbalová Interakce impulzních korónových výbojů s biologickým oživením vod
Eliška Turková Využití nanočástic kovového železa pro odstranění kontaminace ze znečištěných vod
Lada Uskobová Vliv inokula na výsledek testu anaerobní rozložitelnosti 
Kateřina Vélová Anaerobní fermentace substrátů s vysokým obsahem dusíkatých sloučenin

Bakalářské práce

Čermák Milan Odstraňování dusíkatého znečištění pomocí procesu anammox
Dolejš Petr Vliv technologických parametrů na růst hydrolytických hub v podmínkách anaerobního reaktoru
Fejfar Ondřej Aplikace terciárního stupně čištění na odtoku z čistírny odpadních vod
Hladíková Zuzana Hodnocení kvality vody na horním toku Labe - KRNAP
Hložková Radka Stanovení aktivity sulfát-redukujících organismů v anaerobním systému
Hrušková Petra Monitoring dílčího povodí vodárenské nádrže Švihov z hlediska zátěže nutrienty
Chovancová Lucie Identifikace nitrifikačních baktérií metodou FISH
Johanidesová Iva Odstraňování fosforu z odpadních vod s vysokou účinností 
Kadová Tereza Vliv dezintegrace anaerobní biomasy na její aktivitu
Kloboučník Hynek Vyhodnocení účinnosti procesu provzdušnění vody na úpravně Klíčava
Kunc Radim Porovnání způsobů výroby oxidu chloričitého
Mükschová Lucie Zhodnocení biologické rozložitelnosti vybraných kvarterních dusíkatých látek
Rýdl Pavel Immobilizované sirné bakterie pro odstraňování sulfanu z bioplynu
Šimůnková Markéta Využití ozonu v technologii vody
Škopová Vladimíra Kvantitativní metody stanovení sestonu
Víšková Martina Sledování ČOV v průběhu její intenzifikace
Vopršálková Iva Matrice a stanovení rozpuštěných fluoridů
Aktualizováno: 12.6.2015 11:49, Autor: Andrea Vymětalová

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi