Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 18497
idvazba: 22863
šablona: stranka
čas: 15.7.2024 23:50:30
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 18497
idvazba: 22863
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'tvp.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/o-ustavu/18388/18497'
iduzel: 18497
path: 8548/4168/1410/1947/2270/18388/18497
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

2013

Diplomové práce

Deverell Ekaterina Nitrifikace odpadních vod se zvýšenou koncentrací chloridů
Dolejš Petr Oxidace sulfidů spojená s autotrofní denitrifikací
Drábek Karel Odstraňování farmaceutických přípravků z odpadních vod pomocí moderních oxidačních procesů
Fejfar Ondřej Testování modelu pískového filtru za laboratorních podmínek
Hladíková Zuzana Kvalita vody na horním toku řeky Jizery
Hložková Radka Vliv předúpravy na výtěžnost bioplynu z řas
Hrušková Petra Monitoring dílčího povodí vodárenské nádrže Švihov z hlediska zátěže nutrienty
Chovancová Lucie Aplikace metody FISH pro detekci nitrifikačních baktérií v aktivovaném kalu 
Johanidesová Iva Vyhodnocení možností udržení částečné nitrifikace s použitím imobilizovaných kultur mikroorganismů
Kadová Tereza Testování anaerobní rozložitelnosti biomasy sinic
Ovcharenko Kateryna Toxický účinek těžkých kovů na biomasu řas
Petříková Lenka Biologická rozložitelnost vybraných léčiv
Piňosová Lucie Studium bakteriální biocenózy a kinetiky nitrifikace ve vodách s vysokou salinitou
Rýdl Pavel Externí odsiřování bioplynu pomocí biofiltru
Škopová Vladimíra Biocidní účinek kovových nanočástic
Vachová Petra Monitoring srážkových vod v oblasti Luční hora - Strážné

Bakalářské práce

Bartošíková Petra Environmentální dopady hydrických rekultivací zbytkových těžebních jam
Červenka Marek Možnosti a limity zpracování organických materiálů v bioplynových stanicích
Drdová Šárka Možnosti biologického odstraňování sulfanu z bioplynu
Dvořáková Lucie Technologie a zařízení bioplynové stanice na směsné substráty
Gotvald Robert Studium procesu autotrofní denitrifikace pro odstraňování sulfidů z odpadních vod
Hejnic Jakub Čištění městských odpadních vod v anaerobních reaktorech
Herzigová Lucie Monitoring dílčího povodí vodárenské nádrže Švihov z hlediska zátěže nutrienty
Kostorková Michaela Monitoring kvality srážkových vod, oblast Luční hora - Strážné
Mráčková Simona Možnosti řízení provozu biologických čistíren odpadních vod
Rohlíčková Alžběta Porovnání rychlosti produkce plynu při anaerobním rozkladu biomasy v termofilních a mezofilních podmínkách
Sluková Petra Vliv mikroaerobního odsiřování na kvalitu granulované biomasy při anaerobním čištění odpadních vod
Synková Romana Charakterizace substrátů pro výrobu bioplynu jako alternativního zdroje energie
Sýkorová Tereza Opětovné využívání vyčištěných odpadních vod
Škodová Martina Odstranění zbytkových léčiv z vod pomocí moderních oxidačních procesů
Větrovcová Lucie Sledování rozložitelnosti toxinů sinic v anaerobním procesu
Vojtíšková Marie Porovnání základních metodik stanovení biodegradability organických látek v půdě a ve vodním prostředí
Vokáč Jaroslav Kvalita vod v zahradních jezírkách
Aktualizováno: 12.6.2015 11:53, Autor: Andrea Vymětalová

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi