Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 18499
idvazba: 22865
šablona: stranka
čas: 15.4.2024 20:02:12
verze: 5351
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 18499
idvazba: 22865
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'tvp.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/o-ustavu/18388/18499'
iduzel: 18499
path: 8548/4168/1410/1947/2270/18388/18499
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

2015

Diplomové práce

Technologie vody

Čermák Milan Studium nitritace a anammox procesu v imobilizované kultuře 
Červenka Marek Autotrofní denitrifikace se sulfidy zachycenými z bioplynu
Drdová Šárka Společné odstraňování dusičnanů a oxoaniontů halogenů z vody iontovou výměnou
Hejnic Jakub Recyklace energie z městské odpadní vody v anaerobním membránovém bioreaktoru
Hnojna Kryštof Identifikace hydrolytických meziproduktů železitých a hlinitých solí 
Karpíšek Ivan Aerobní biodegradabilita vybraných léčivých látek
Kostorková Michaela Kvalita srážkových vod KRNAP 2009 - 2014 
Mráčková Simona Získávání kinetických konstant pro potřeby modelování aktivačního procesu
Rohlíčková Alžběta Porovnání účinnosti anaerobní stabilizace kalů v mezofilních a termofilních podmínách
Sluková Petra Využití biomembránové technologie pro odsiřování bioplynu
Škodová Martina Využití ozonu pro čištění odpadních vod z výroby koksu
Šveda Harry Redukce hodnoty TOC a biologického oživení pomocí UV záření
Větrovcová Lucie Rozložitelnost vybraných polyesterů v anaerobních podmínkách
Vojíková Marie Vyhodnocení aktivace s regenerací na ČOV Liberec
Vojtíšková Marie Biologická rozložitelnost vybraných sladivých látek ve vodním prostředí

Analytická chemie životního prostředí

Nainarová Zdeňka Odstraňování arsenu, antimonu, olova a chromu z vod na různých sorbentech
Palůchová Markéta

Snížení proměnlivosti výsledků dosažených analýzou enzymů ve výrobě

práškových detergentů

Skřivanová Klára Odstraňování mědi, niklu, kadmia a zinku z vod adsorpcí na různých sorbentech

Odpadové hospodářství

Gotvald Robert

Využití procesu bioflokulace pro odstraňování organického znečištění z

městské odpadní vody

Environmental Chemistry and Technology

Saiget Francois

Aerobic biodegradability of products created after the ozonation of

selected pharmaceuticals substances

Bakalářské práce

Dvořáková Barbora Monitoring kvality aktivovaného kalu na ČOV
Jinková Kateřina Biodegradace komplexů EDTA
Kafka Šimon Základní chemické a hydrologické ukazatele horního toku Labe
Káchová Pavla Rozložitelnost polyesteramidů v anaerobních podmínkách
Pešková Marie Odstraňování niklu z vod pomocí sorbentu CFH
Prudilová Andrea Kvantifikace ztrát metanu v odtoku z psychrofilního anaerobního reaktoru
Studničková Martina Ochrana vod před eutrofizací a recyklace fosforu z odpadních vod
Svatoň Štěpán Stanovení halogenovaných látek v zeminách a kalech
Šátková Barbora Umělé sladivé látky a jejich metabolismus
Zuzáková Jana Redukce mikrobiální populace povrchových vod nanočásticemi kovů
Aktualizováno: 2.7.2015 13:56, Autor: Andrea Vymětalová

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi