Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 18464
idvazba: 22829
šablona: stranka
čas: 14.4.2024 13:21:02
verze: 5378
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 18464
idvazba: 22829
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'tvp.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/o-ustavu/absolventi/18464'
iduzel: 18464
path: 8548/4168/1410/1947/2270/18388/18464
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

1995

Diplomové práce

Andrtová Zuzana Hodnocení biol. rozložitelnosti organických látek podle úbytku koncentrace org. uhlíku
Bastl Jiří Extrakce org. látek z vody nadkritickou tekutinou
Berka Pavel Čištění prům. odpadních koagulací s využitím polymerních flokulantů
Cimbálová Jaroslava Stimulace anaerobní stabilizace kalů a produkce bioplynu
Diblíková Kateřina Ionexová denitrifikace pitné vody
Foglar Milan Znečištění a eutrofizace vod v CHKO Broumovsko
Hanáková Lenka Kinetika testu CEC
Hanáková Radka Možnosti zpracování odpadních vod z výroby bramborového škrobu
Hýblová Alice

Stanovení ultrastopových množství rtuti v pitné a povrchové vodě na nově vyvinutém

bezdisperzním AA fotometru redukčně vyvíjející metodou technikou CV AAS

Joklová Daniela Použití respirometrických metod pro stanovení biol. rozložitelnosti org. látek
Král Jan Biologická rozložitelnost papírenských přípravků
Krhůtková Olga Studium vlastností vláknitých mikroorganismů
Křížová Blanka Sledování kvality termálních pramenů pomocí ITP v závislosti na monitorovaných geofektorech
Kučera Petr Oveření účinnoosti filtrač. materiálů pro odstranění železa a manganu z vody
Kutil Josef Bilance kalového hospodářství pražské ČOV
Mühlová Jitka Odhad potenciální biologické využitelnosti fosforu
Palas Jan Čištění papírenských vod v reaktorech SBR
Papežová Milena Testy anaerobní rozložitelnosti organických látek
Pavlíčková Dana Posouzení biologické čistitelnosti odpadních vod z výroby léků
Pelc Ladislav Vliv toxických látek na tvorbu neusaditelných mikrovloček aktivovaného kalu
Plicková Jitka Testy aktivity anaerobních mikroorganismů
Skála Michal Anaerobně - aerobní čištění odpadních vod II.
Sliacká Petra Rozklad chlorovaných látek v anaerobním prostředí
Suchánek Petr Kinetika anaerobního rozkladu organických látek
Šídlo David Odstraňování těžkých kovů adsorpcí na pevných sorbentech
Švadlenka Jan Anaerobně - aerobní čištění odpadních vod I.
Váňa Miroslav Posouzení současné technologie ÚJV Řež a možnosti její optimalizace
Weyessa Gari Daniel Extrakce org. látek nadkritickou tekutinou
Zajdáková Miroslava Vliv vybraných toxikantů na mikroflóru aktivovaného kalu
Zubrová Helena Obohacení biocenózy aktivovaného kalu nitrifikačními bakteriemi
Žáčková Lucie Elektrokinetická dekontaminace půd znečištěných těžkými kovy
Aktualizováno: 12.6.2015 10:14, Autor: Andrea Vymětalová

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi