Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 18466
idvazba: 22831
šablona: stranka
čas: 21.4.2024 03:02:52
verze: 5378
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 18466
idvazba: 22831
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'tvp.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/o-ustavu/absolventi/18466'
iduzel: 18466
path: 8548/4168/1410/1947/2270/18388/18466
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

1998

Diplomové práce

Bendlová Dominika Změna reologických vlastností kalů v závislosti na metodách zpracování
Benešová Markéta Vliv anaerobního předčištění na aktivitu biomasy při biologickém čičtění odpadních vod
Brichcínová Lucie Charakterizace anaerobní biomasy
Ciencialová Helena

Sledování a vyhodnocení provozu vybraných biologických čistíren odp. vod s odstraňováním

nutrientů - II.čistírny se zvýšeným biolog. odstraňováním fosforu

Figalla Vladimír Anaerobní rozložitelnost organických látek
Fišar Pavel Analýza chlorovaných organických látek ve vodách
Hladíková Klára Biosorpce některých těžkých kovů myceliem basidiomycet v průmyslových vodách
Holba Marek

Sledování a vyhodnocení provozu vybraných biog. čistíren odpad. vod s odstraňováním

nutrientů - I. čistírny s nitrifikací a denitrifikací

Jalůvková Michala

Sezonní dynamika fyziologické aktivity mikrobného společenstva ve vegetační čistírně

odpadních vod

Jandová Jana Biologická rozložitelnost organických látek
Jelínková Jana Integrované systémy anaerobně aerobního čištění odpadních vod
Jursíková Kristýna Analýza organických látek
Kalčík Filip Ověření vybraných metod pro stanovení biologické rozložitelnosti organických látek 
Kociánová Jana AOX v městkých odpadních vodách
Krovová Alice Využití tenzidů pro zvýšení rozpustnosti a mobility nepolárních látek
Lišková Renata Laboratorní testy toxicity vybraných pescicidů
Matoušová Lenka Přehled vláknitých mikroorganismů v aktivačních čistírnách ČR
Němcová Miroslava Použití vybraných metod pro stanovení biologické rozložitelnosti organických látek
Pešková Lenka Aktivita anaerobní biomasy
Pitterová Jitka Mikrobiální degradace kresolů a polyaromatických polutant v kontaminovaných vodách
Podrazký Ondřej Odstraňování těžkých kovů z vod pomocí speciálních sorbentů
Procházková Irena Stanovení EL a NEL ve vodách a v kalech
Procházková Jana Identifikace vláknitých mikroorganismů aktivovaných kalů
Pudilová Šárka Biologická rozložitelnost chlorovaných látek
Šimková Jana Znečištění a eutrofizace vodár. zdroje nádrže Přísečnice
Todt Vladimír Využití TMT 15 pro odstraňování těžkých kovů z vod
Zaplatílková Petra

Skupinové stanovení organicky vázaných halogenů ve vodách a odpadech pomocí přístroje

pro stanovení AOX 

Aktualizováno: 12.6.2015 10:15, Autor: Andrea Vymětalová

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi