Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 18487
idvazba: 22853
šablona: stranka
čas: 21.4.2024 05:13:10
verze: 5351
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 18487
idvazba: 22853
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'tvp.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/o-ustavu/absolventi/18487'
iduzel: 18487
path: 8548/4168/1410/1947/2270/18388/18487
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

2008

Diplomové práce

Petra Bubáková Charakteristika organických látek produkovaných řasami a sinicemi v povrchových vodách ve vztahu k úpravě vody
Lucie Coufalová Biologická stabilita pitné vody ve vodojemech
Michal Cypris

Stanoveni biodegradability vybraných typů kationtových tenzidů CO2 headspace metodouSeparace

vybraných léčiv z vody

Světlana Čermáková Biologické odstraňování dusičnanů z průmyslových odpadních vod
Kateřina Dvořáková Využití aktivního uhlí pro odstraňování kovů z vod
Klára Fürstová Vliv mechanické dezintegrace vláknitých mikroorganismů na separační vlastnosti aktivovaného kalu
Marcel Gómez Separace aktivovaného kalu s použitím odlišných typů membrán
Pavel Chmelina Separace nesteroidních antirevmatik z vodného roztoku
Jindřich Kotas Spektrofotometrické stanovení CHSK(Mn)
Jana Koubová Využití dezintengrace kalu při biologickém odstraňování nutrientů
Dagmar Libertínová Režim chladicích vod v bazénech TVD
Alžběta Petránová Anaerobní rozklad organických materiálů s vysokým obsahem dusíku
Jindřich Procházka Produkce bioplynu z fytomasy
Miroslav Seidl Využití ozonu při čištění odpadních vod
Martin Schwarz Problematika stanovení forem aktivního chloru
Josef Smrčka Optimalizace a technologické využití měření TOC a TC pevných vzorků a kalů 
Dana Stará Využití on-line měření parametrů k efektivímu odstraňování nutrientů z odpadních vod
Petra Šantová Vliv struktury kationtových tenzidů na citlivost jejich fotometrického stanovení
Lenka Vacková Studium nitrifikace a denitrifikace v imobilizovaných kulturách
Zuzana Váňová Mikrobiální společenstva biofilmů a vody v akumulacích

Bakalářské práce

Dobiáš Martin Anaerobní rozklad koncentrovaných organických odpadů s vysokou koncentrací dusíkatých látek
Fabianová Michaela Anaerobní biologická rozložitelnost aromatických sloučenin
Kováčová Petra Výskyt a detekce mikromycet v ovzduší a ve vodě
Kratochvílová Pavla Zpracování dat o úrovni eutrofizace v povodí vodárenské nádrže Švihov
Krayzelová Lucie Výskyt a stanovení volného fluoridového aniontu ve vodách
Lipták Michal Využití mikroaerobního prostředí při čištění odpadních vod
Malík Martin Výskyt síry v čistírenských kalech a dalších materiálech používaných pro výrobu bioplynu
Marková Petra Bazénové vody - hygiena a detekce patogenních organismů
Pechová Martina Vodní hospodářství při výrobě bioethanolu
Sýkora Jan Stanovení frakcí organického znečištění v průmyslových a komunálních odpadních vodách
Sýkorová Eva Aktivní chlor v systému s oxidem chloričitým
Šírová Klára Skupinová stanovení organicky vázaných halogenů ve vodách a kalech
Tutter Štěpán Fentonova reakce a její modifikace při čištění odpadních vod
Aktualizováno: 12.6.2015 11:41, Autor: Andrea Vymětalová

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi