Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 18493
idvazba: 22859
šablona: stranka
čas: 14.4.2024 13:32:34
verze: 5378
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 18493
idvazba: 22859
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'tvp.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/o-ustavu/absolventi/18493'
iduzel: 18493
path: 8548/4168/1410/1947/2270/18388/18493
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

2010

Diplomové práce

Belušová Vladimíra Organické látky v povrchových vodách
Dobiáš Martin Anaerobní zpracování organických odpadů
Doláková Lucie Separace vybraných léčiv z vody
Fabianová Michaela Stanovení biodegradability vybraných kvartérních pyridiniových solí
Kocková Veronika Vplyv charakteru objektov na sieti na akosť dopravovanej a akumulovanej vody
Kordík Aleš Úprava vody s obsahem nonylfenolů
Kováčová Petra Biologické a molekulárně biologické metody identifikace mikroorganismů v mikrobiologii vody
Láska Tomáš Vliv typu a úpravy inokula na výsledek testu methanogenní aktivity
Lipták Michal Porovnání biomasy anaerobních a mikroaerobních systémů
Marková Petra Studium eutrofizace pomocí mezokosmových pokusů
Pecl Roman Ověření metody stanovení biodegradability v anaerobních podmínkách vybraných derivátů pyridinu
Sýkora Jan Stanovení frakcí organického znečištění v průmyslových a komunálních odpadních vodách
Sýkorová Eva Formy aktivního chloru v postupu DPD-G
Šírová Klára Odstraňování AOX moderními oxidačními procesy
Šmatová Petra Metodika stanovení oxidu uhličitého používaná při testu „CO2 headspace“ 

Bakalářské práce

Avtoushko Yana Role mikronutričních prvků při anaerobním rozkladu organických látek
Ivanovová Petra Výskyt vybraných léčiv v různých druzích vod
Kelbich Petr Enzymatické a bakteriální zvyšování účinnosti aktivačního procesu
Martínek František Monitoring dílčího povodí vodárenské nádrže Švihov z hlediska zátěže nutrienty
Ovcharenka Kateryna Porovnání účinnosti pomalé pískové filtrace s podkladovým médiem s pískovou filtrací
Pavlová Renata Řešení chemických rovnováh metodou speciačního modelování
Prokešová Iva Využití fyzikálně-chemických procesů při zpracování čistírenských kalů
Říhová Martina Hodnocení kvality srážkových vod - KRNAP
Syrovátková Kristýna Možnosti optimalizace provozu MBR
Yudina Ekaterina Identifikace organismů aktivovaného kalu metodami molekulární biologie
Aktualizováno: 12.6.2015 12:12, Autor: Andrea Vymětalová

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi